Kommentaren

Bilfritt sentrum og Nord-Norge-banen 2.0

Det er en spennende debatt i gang om hvordan Tromsø sentrum skal bli fremover, og én av grunnsteinene kan legges allerede denne måneden.
meninger

Neste uke arrangeres Den nasjonale sykkelkonferansen i Tromsø, hvor byråd for byutvikling blant annet skal se på mulighetene for et bilfritt sentrum.

Dette er første gang konferansen arrangeres i Nord-Norge, og målet har vært å samle alle som jobber med å fremme sykling i Norge. Det er derfor Syklistenes Landsforening, Statens vegvesen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har gått sammen om arrangementet.

Tanken om et samfunn der alle sykler er god, men selv om det til syvende og sist skulle være svaret for Tromsø, virvler det opp masse spørsmål underveis.

Vil et bilfritt sentrum medføre et folketomt sentrum? Dette spørsmålet dukket også opp da Oslo begynte å snakke om total bilfrihet, og konklusjonen fra andre byer som har prøvd tyder på at det ikke gjør det. Amsterdams og Københavns bilfrie områder er i alle fall byenes klart travleste. Hvorvidt Tromsø har et annet handlingsmønster som følge av dårligere sykkelforhold i vinterhalvåret, gjenstår å se.

Hvordan skal pensjonister og andre som er dårlig til beins komme seg fram i et sentrum som strekker seg over flere kilometer? De fleste steder som har bilfritt sentrum, har enten trikk eller bussforbindelser som gjør det enkelt for disse å komme seg rundt. Per i dag har ikke Tromsø noen ideell løsning for pensjonistene.

Rett før valget foreslo Høyre en sentrumstrikk, med rute fra toppen av Storgata til den gamle Mack-bygget. Denne ville selvsagt kunne løst problemet, men prosessen med å få til trikk, har i en rekke andre tilfeller fostret nye problemer.

I Trondheim hadde de først trikk i hele sentrum, men etter enorme ekstrautgifter til veireparasjon som følge av dette, ble trikkeskinnene på et tidspunkt røsket opp, og trikken fjernet. Noen år senere hadde det politiske bildet snudd, og trikken ble gjeninnført, bare ikke overalt, og fortrinnsvis i områder hvor det ikke var så mye biltrafikk. Og dermed også til områder hvor behovet ikke var det største.

Jeg frykter at diskusjonen rundt en trikk fort kan utvikle seg til Nord-Norge-banen 2.0, men mener ikke man skal la være å vurdere det av den grunn. Om det ikke er skjær i sjøen, er det i alle fall dype spor i asfalten, for å si det sånn. Håper bare denne diskusjonen kommer til en konklusjon før 120 år har gått, ulikt den som har foregått om den andre skinnefarkosten.

Som et apropos kan det nevnes at en av de hyppigste sykkelskadene i Oslo kommer av at folk får hjulet fast i trikkeskinnen og tryner. Ironisk derfor, at trikk foreslås som et tiltak for å tilrettelegge for syklister her i byen.

Hva vil bilfritt sentrum egentlig si? Hvor godt er det tenkt tilrettelagt for å komme seg i nærheten av sentrum med bil? At det blir langt flere parkeringsplasser i fjellet, er åpenbart, og det gjør jo at det ikke blir så fryktelig vanskelig med henhold til å komme seg dit. Hvis man skal tolke byråd Ragni Løkholm Ramberg (Ap) sine siste signaler, er andre varianter enn total bilfrihet også oppe til diskusjon. Hovedmålet er «mer folk og mindre biler».

iTromsø er midt i en flytteprosess, hvor vi allerede over helgen får nye lokaliteter midt i sentrum. Pussig nok har det levendegjort noen av problemstillingene som skal diskuteres på sykkelkonferansen. Vi har i prosessen blitt nødt til å se på løsninger som gjør det mulig for oss å drive avis med færre parkeringsplasser enn vi er vant med. Et av forslagene har vært å kjøpe noen elsykler. Elsykkel er utmerket for dem som må fram i sentrum, men på død og liv ikke vil komme i form. Jeg har på følelsen at svaret gir seg selv for avisa.

Håper bare ikke vi kommer i situasjonen en venn av meg i Oslo opplevde, hvor elsykkelen var tom for strøm på jobb, og han måtte ta det tunge fremkomstmiddelet med på en overfylt trikk, til høylytt buing og hån fra de andre passasjerene. Elsykkel på trikk – det er manges definisjon på toppen av latskap. Enda godt vi i Tromsø har mange år foran oss med trikkediskusjoner.

Det er umulig å komme til noen konklusjon når det gjelder samferdsel i sentrum på nåværende tidspunkt, men at det er viktig å diskutere, er helt sikkert. Ser derfor spent fram til hva utkommet av sykkelkonferansen blir.