"Våre eldre fortjener trygghet i hverdagen"

For Fremskrittspartiet har det alltid vært viktig å jobbe for økt trygghet i hverdagen for våre eldre. Å innføre et krav om politiattest for alle som skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, er et viktig ledd i dette arbeidet.

Illustrasjonsfoto: Janerik Henriksson / Scan-Foto / NTB scanpix 

meninger

Det er mange yrker hvor det i dag kreves politiattest for å kunne bli ansatt. Jobb i barnehage og skole er eksempler på dette, men det har fram til nå aldri vært krav om politiattest for å kunne jobbe på sykehjem. Fremskrittspartiet har lenge etterspurt et slikt krav om politiattest.

Det er derfor svært gledelig å se at regjeringen med Fremskrittspartiet i spissen går enda lengre for å øke pasient- og brukersikkerheten. I regjeringens lovforslag må alle kommunene innføre krav om politiattest ved nyansettelser. Dette gjelder ikke bare ved ansettelse på sykehjem, men i alle kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er et tiltak som vil være med på å øke sikkerheten og trygghetene i hverdagen for mange tusen eldre over hele landet.

De aller fleste som jobber i helse- og omsorgssektoren er omsorgsfulle mennesker. Helsearbeidere ønsker å gjøre sitt beste for at pasienter og brukere skal føle seg ivaretatt og sett hver eneste dag, og jobber for at pasient og bruker skal få opprettholdt sin menneskelige verdighet i en ofte vanskelig periode av livet. Men en slik politiattest som regjeringen legger opp til vil være med på å avdekke unntakene, slik at de som ikke bør jobbe på sykehjem heller ikke skal gjøre det. De som er lovlydige, altså de aller fleste, har lite å frykte med en slik politiattest, ettersom de kan fortsette som før. Det er kun de som har uredelige hensikter i sitt virke som her har noe å frykte.

Den nye attesten skal også være mer omfattende, og alle skal legge fram samme type politiattest. Denne attesten skal inneholde informasjon om alvorlige forbrytelser når det kommer til for eksempel vold, frihetsberøvelse og vinningsforbrytelser. Jeg føler meg trygg på at dette er et tiltak som ikke bare vil være med på å øke trygghetsfølelsen blant pasienter og brukere i Norge, men at det også vil føre til mindre skjult kriminalitet i helsetjenestene. For det er ikke alltid pasienter eller brukere har muligheten til å si ifra dersom noen av de ansatte gjør noe galt, og det er ikke alltid at det merkes når personlige eiendeler fra sykehjemmene forsvinner.

Fremskrittspartiet setter tryggheten til både de yngste og de eldste i samfunnet høyt, og kommer alltid til å jobbe for at alle skal føle seg trygg og ivaretatt, uavhengig av hvilken kommunal tjeneste de benytter seg av. Og det er gledelig å se at FrP i regjering nok en gang leverer!