Debatt

«Færre asylsøkere til Norge»

Tidligere i år ønsket Utlendingsdirektoratet (UDI) å opprette 10.000 nye plasser på asylmottak, og utlyste derfor en stor anbudskonkurranse.

Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix 

meninger

I ettertid viser det seg likevel at behovet ikke er like stort, nettopp fordi det har kommet få asylsøkere til Norge i 2016. Det opprettes derfor kun 2.000 nye plasser.

Ved utgangen av april hadde 1.185 personer søkt asyl i Norge, og det tilsvarende tallet i april 2015 var 2.252. Dette betyr altså at det så langt i 2016 er kommet 48 prosent færre asylsøkere enn i 2015. Dette er et åpenbart tegn på at en streng innvandringspolitikk virker.

LES OGSÅ: Setter ikke av mer penger til UDI

Fremskrittspartiet i regjering har nylig foreslått ytterligere innstramminger av innvandringspolitikken. Disse forslagene innebærer blant annet at det skal stilles krav om tre års arbeid/utdanning og økt krav til forsørgerevne ved familiegjenforening og 24-års aldersgrense for familieetablering. Sistnevnte er et viktig tiltak for å bekjempe tvangsekteskap. I tillegg er det foreslått langt strengere krav til å kunne forsørge seg selv, fem års botid for permanent opphold og åpning for fengsling av grunnløse asylsøkere.

LES OGSÅ: 800 millioner kroner mindre til mottak av asylsøkere

20. mai 2016 trådte også nye regler i utlendingsloven om bortvisning i kraft. Lovendringen består i at andre enn Utlendingsdirektoratet (UDI) kan få bortvisningsmyndighet der grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Det er bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha mulighet til dette.

LES OGSÅ: Færre asylsøkere får bli i Norge

Disse endringene vil dermed styrke vår mulighet til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at dette skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer. Fremskrittspartiet i regjering fortsetter å levere en strengere innvandrings- og integreringspolitikk som ivaretar velferdssamfunnets bærekraft og vår nasjons trygghet.