Debatt

Hurtigruten blir urimelig behandlet - håper å løse det utenom rettssalen

Hurtigruten har dokumentert ulovlig prising av havnetjenester fire ganger i alle rettsinstanser, og fått medhold hver gang. Nå må havnene justere kurs, slik at vi kan løse de øvrige sakene utenfor rettssalen.

Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten ASA.  Foto: Marius Fiskum

meninger

Norske havner er uhyre viktige for sjøfarten, for reiselivet og øvrig næringsliv. De utgjør infrastrukturen i kystnasjonen Norge. Å utfordre havnesjefenes dominans i forhold til prisvilkår og prisprinsipper i den såkalte «Havnesaken» har vært viktig ikke bare for oss i Hurtigruten, men for alle havnebrukere.

Salten tingrett slår i en fersk dom fast at Bodø Havn i flere år har krevd inn millionbeløp fra Hurtigruten ulovlig. Dommen slår også fast at havnen har vært nær ved å drive ulovlig prissamarbeid med andre havner, blant annet koordinert av Norsk Havneforening. I tillegg er det også funnet bevist at Hurtigruten er grovt forskjellsbehandlet og overfakturert sammenlignet med andre brukere av havnen. Mens Hurtigruten er avkrevd urimelig høye priser er betydelige rabatter brukt for å lokke internasjonale cruiseskip til Bodø.

Et hovedformål med den nye havneloven var rimeligere havnetjenester, økt effektivitet og bedre tilbud i norske havner. For Hurtigrutens del har utviklingen vært en helt annen: Fra den nye havneloven ble vedtatt i 2009 og fram til 2015 økte de havnerelaterte kostnadene til Hurtigruten med 45 prosent. I 2015 utgjorde disse kostnadene nær 110 millioner kroner.

I Bodø Havn har Hurtigruten i mange år blitt avkrevd betaling for 48 timers kaileie hvert døgn, til tross for at skipene våre ligger til kai i bare litt over fire timer. Denne praksisen, som Salten tingrett slo fast var åpenbart urimelig, utøves i 24 av våre havner. I Bodø har man også krevd inn et såkalt «ISPS-gebyr» av Hurtigruten, selv om dette er betaling for en tjeneste selskapet ikke kjøper. ISPS-reglene gjelder kun skip i internasjonal fart, noe havnen vet. Likevel har Hurtigruten blitt påtvunget denne kostnaden i 10 år. Også dette har retten nå fastslått er i strid med lovverket.

Dommen i den omfattende Bodø-saken kommer i forlengelsen av at Hurtigruten vant en lignende sak mot Stranda kommune i Høyesterett i fjor sommer. Høyesteretts dom i Stranda-saken ble avvist av de øvrige 34 hurtigrutehavnene som unik og ikke relevant for dem, dermed måtte Hurtigruten også føre Bodø-saken for retten.

Myndighetsmisbruk ble slått fast i begge sakene.

Hurtigruten mener uenighet mellom parter bør ordnes opp igjennom forhandlinger. Det har beklageligvis ikke vært mulig å få havnene til forhandlingsbordet i denne saken. Det er store summer det handler om. Men norsk lov skal følges, også i havnene.

Noen ganger når uenigheten er prinsipiell og fastlåst, må derfor domstolene involveres. Vi håper imidlertid saken i Salten tingrett i begynnelsen av april, var den siste. Kjennelsene mot Stranda og Bodø bør nå få havnene til å justere kurs. Vi håper de nå velger å takke ja til våre invitasjoner og sette seg ved møtebordet, fremfor å føre flere saker for domstolene.

Gjennom Kystruteavtalen Bergen-Kirkenes kjøper staten transport av gods og passasjerer mellom Bergen og Kirkenes. Dette er en tjeneste vi er stolte av å levere. Avtalen fører samtidig med seg noen forpliktelser. En av disse er anløp av 34 spesifikke havner langs kysten. Havner er i utgangspunktet i en dominerende stilling, noe som krever særlig varsomhet i utarbeidelsen av priser og vilkår. Overfor rutegående skip er monopolsituasjonen enda sterkere. Her er det ingen konkurranse overhodet med andre havner, operatøren er forpliktet til å anløpe.

Dommen fra Høyesterett mot Stranda og den nye dommen mot Bodø gir et klart signal om at havnene ikke ensidig kan diktere vilkårlige og urimelige priser, eller for den saks skyld hvilke tjenester som skal kjøpes. Som havnebruker har man rett til å bli behandlet rimelig og forutsigbart. Derfor er dette en prinsipielt viktig dom ikke bare for Hurtigruten, men for alle brukerne av havnene.

Nå håper vi at alle partene i denne konflikten kan se fremover. Hurtigruten har en lang tradisjon for å skape liv og aktivitet langs hele kysten, fra Bergen til Kirkenes. Da er det viktig å ha et godt og velfungerende forhold til havnene.

Det vil være det beste for havnebrukerne, for havnene og ikke minst til det beste for kysten.