Debatt

«Trygghet mot alvorlig kriminalitet»

Det har vært viktig for oss i Høyre å balansere hensynet til kriminalitetsbekjempelse opp mot hensynet til personvern.
meninger

Et bredt flertall på Stortinget gir nå politiet nødvendig utvidet adgang til skjulte tvangsmidler, inkludert et nytt tvangsmiddel kalt dataavlesning. Dataavlesning er en ny metode som politiet har bedt om i lang tid. Høyre er fornøyde med at denne lovendringen er vedtatt. Politiet har behov for nye verktøy dersom de skal kunne beskytte borgerne på best mulig måte. Vi kan ikke ha digitale frisoner som kriminelle kan operere i.

Politiet har allerede tvangsmidler som de kan benytte seg av. Utvidelsene som innføres er derfor relativt små sammenlignet med hva politiet allerede kan bruke. Dataavlesning er det nye, og mest omdiskuterte. I dag har politiet mulighet til å ransake både personer og rom. Med dataavlesning får de også muligheten til å ransake en PC eller en mobil. Det blir en form for digital ransaking som ikke er ulik den formen for ransaking vi har i dag.

Kontroll av kommunikasjon og samtaler er en ressurskrevende metode. Derfor gjøres dette kun i de tilfellene det er mistanke om den mest alvorlige kriminaliteten. Det samme vil gjelde dataavlesning. Det er dermed ikke snakk om en form for masseovervåking av telefonene og datamaskinene til folk flest, men kun der politiet mistenker personer for alvorlig kriminalitet.

Enkelte av midlene skal også kunne brukes i forebyggende øyemed. Vi gir Politiets sikkerhetstjeneste (PST) større mulighet til å forhindre at ord blir til handling og at liv blir satt i fare. Vi har likevel hevet terskelen for når politiet kan bruke dataavlesning. Vi mener at simple narkotikaforbrytelser ikke skal være grunn nok for politiet til å ransake mobilen din, selv om vi forstår at tanken var å kunne avdekke større narkotikasaker og kriminelle bakmenn.

Når vi nå innfører disse midlene har det vært viktig for oss å sørge for at det er streng kontroll i før- og etterkant av at de har blitt brukt.

Det har vært viktig for oss i Høyre å balansere hensynet til kriminalitetsbekjempelse opp mot hensynet til personvern i denne saken. Derfor har vi lagt vekt på streng kontroll i før- og etterkant av at midlene blir brukt. Selv om adgangen til bruk av tvangsmidler utvides, setter vi samtidig strenge krav til når og hvordan politiet og PST kan benytte skjulte tvangsmidler. Metodene innføres for å kunne trygge borgerne mot alvorlig kriminalitet som ellers kanskje kunne ha vært forhindret.