«Ølsalg i butikk»

I avisene Nordlys og ITromsø den 22. juni står det å lese at ungdomsorganisasjonen Juvente (ungdomsorganisasjonen til IOGT) har gjennomført en rekke kontroller for å finne ut om butikker med ølbevilling selger øl til mindreårige.

Rema 1000 dagligvarebutikk dagligvarer butikk varer øl-salg ølsalg  Foto: Trond Sandnes

meninger

Resultatet av undersøkelsene er nedslående, også for Tromsøs vedkommende. Kontrollen viser at i over 30 prosent av butikkene kommer barn i 13–14 årsalderen ut av butikken med øl i posen.

Å selge alkohol til personer under 18 år er i strid med norsk lov (alkoholloven), og gjennom vårt frivillige arbeid er både Juvente og IOGT opptatt av at de som har fått tildelt så vel bevilling som tillit fra myndighetene holder innenfor lovens grenser.

Med dette som bakgrunn, er jeg derfor noe forundret, for å bruke et mildt uttrykk når enhetslederen for servicetorget i Tromsø kommune Marianne Uvsløkk, imøtegår nestleder i Juvente, Øyvind Kind Robertsen. Hun mener Robertsen uttalelser ikke stemmer med virkeligheten.

Virkeligheten er at over 30 prosent av butikkene i Tromsø selger øl til mindreårige, enkelt sagt, de bryter norsk lov.

Med dette som bakteppe burde enhver kommunal leder uttrykke takknemlighet ovenfor Juvente og ikke imøtegåelse.

LES OGSÅ: Derfor har de lagt inn en skrivefeil på ølboksen

Jeg har ingen grunn til å ikke tro på enhetslederen når hun sier at de har fokus på kontrollvirksomhet ved skoleslutt og mot helgene, men når butikkene fortsetter å selge øl til mindreårige må det være tillatt å stille spørsmål om kommunens kontroller er god nok, så vel hva gjelder kvantitet som kvalitet.

I dag har de fleste butikker åpent fra kl. 07.00 til 23.00. Dette betyr at butikkene i stor grad har behov for ekstra eller deltidsansatte og det er grunn til å spørre om alle ansatte i butikken får den nødvendige informasjon fra ledelsen angående eksempelvis hvilke lover og regler som gjelder alkoholsalg. Blir dette sjekket av de kommunale kontrollører?

Inneholder kontrollene om de som sitter i kassa er over 18 år?

Inneholder kontrollene om de som jobber i butikken kjenner til hvilken rett og plikt som gjelder legitimasjon?

Kort sagt, kontrollene bør inneholde en kontroll av om lederen av butikken har gitt de ansatte en grundig orientering om hva som gjelder for salg av alkohol.

Høsten 2015 ble til avholdt et møte i bystyresalen mellom politisk ledelse, administrasjonen og 45 av byens frivillige organisasjoner. På dette møtet kom det klart fram at det fra kommunens side var et klart ønske om et enda bedre samarbeid med byens frivillige organisasjoner. Dette er noe vi som representer disse organisasjonene med glede ser fram til.

Men hvis et slikt samarbeid skal bli til gagn og glede for bysamfunnet må ikke kommunale ledere stille spørsmål ved eksempelvis dette viktige og seriøse arbeid Juvente i dette tilfellet har gjennomført.

Jeg er overbevist om at så vel Juvente som IOGT kan komme med mange gode og fornuftige innspill i alkoholdebatten, til glede for enhetslederen og for bysamfunnet.

Les flere debattinnlegg her.