Debatt

«Monsterbygg i fjæra»

Nordlys har satt søkelyset på monsteret av et næringsbygg som nå reiser seg i fjæra langs Kvaløyveien.
meninger

Hvordan kunne kommunen vedta et byggeprosjekt som er altfor høyt, altfor langt og totalt malplassert i et nytt boligområde? Mange sterke uttrykk er brukt. - Bygget er et rop om hjelp! - Lokaldemokratiet har abdisert. - Systemet som skulle kontrollere, analysere og vurdere konsekvenser av foreslåtte tiltak trådte aldri i kraft.

LES OGSÅ: Bygger flere hundre nye boliger - vil ikke krangle med naboene

Det er riktig som Nordlys skriver at det forrige byrådet instruerte administrasjonen om hvilken innstilling de ville ha i alle saker. Kommunestyrets politikere var prisgitt den informasjonen byrådet mente var tilstrekkelig. Plansaker er imidlertid normalt rimelig godt opplyst, selv om vi ikke fikk vite hva byplansjefen mente i denne saken.

Da Kvaløyveien 156 var til behandling i Byutviklingskomiteen 10.6.14, gikk diskusjonen nettopp på byggets størrelse, lengde og høyde. Opplysninger om at utbygger etter samtale med byråd Alvarstein (FrP) hadde endret størrelsen på kontorbygget fra 1.500m2 til 10.000m2, og at bygget etter dette ville få en lengde på 120m og en høyde på 18.5m sett fra øversida (veien), var også kjent. Det ble heller ikke lagt skjul på at planforslaget ikke var i samsvar med kommuneplanen.

LES OGSÅ: Denne gårdeieren trekker seg ut av sentrum (for abonnenter)

I nevnte møte i byutviklingskomiteen ble byrådets innstilling nedstemt. Av protokollen framgår at Olsen (Rødt), Johansen (SV), Evans (MDG), Pedersen (H), Hofsøy og Sparboe (AP) stemte mot planforslaget. Innstillingen til kommunestyret var altså at planen IKKE skulle godkjennes.

Det er derfor ikke riktig å si at de folkevalgte nærmest ikke visste hva de stemte på da saken ble behandlet i kommunestyret. Saken var godt opplyst og det ble framført sterke argumenter mot bygget som alle nå kan se aldri skulle vært oppført. Dessverre var vi bare 13 representanter som til slutt stemte mot planen.

Tidligere byråd Alvarstein har et stort ansvar for utformingen av forslaget. Men det blir feil å gi henne hele skylden for resultatet. Saka var godt nok belyst til at alle som stemte for planen utmerket godt visste hva de gjorde. Ansvaret ligger hos de 30 representantene som ville ha det.

Les flere debattinnlegg her.