Debatt

«Kan Tromsø bli verdensledende på turisme?»

Tromsø er en av de få byene i Norge, og den eneste i verden nord for Polarsirkelen, som er så heldig og privilegert at de har sitt eget gamlebyområde. Dette fortrinnet må vi selvsagt vite å utnytte til fulle.

Skansen  Foto: Per Eliassen

meninger

Det er sjefredaktør Helge Nitteberg som stiller dette spørsmålet i Nordlys lørdag 25 juni i år. Mitt svar er ja, og her er mitt lille bidrag i så henseende:

Ett av flere grep for å nå dette målet, vil være å utvikle byens gamlebyområde til en vakker, historisk interessant og innovativ gamleby. Slik området fremstår per dags dato, har det dessverre lite å tilby våre mange turister, eller for den saks skyld, byens egen befolkning.

Gamlebyene, på engelsk old town, på tysk alte stadt, virker som magneter på turister, uansett hvilket land de måtte komme fra. De europeiske gamlebyene troner på toppen hva gjelder besøkstall, og vi som reiser som turister fra Norge og ut i Europa, oppsøker som oftest først og fremst gamlebyene, i de byene som er så heldige å ha en slik.

Les også: Vinterturismen har skutt i været

Tromsø er en av de få byene i Norge, og den eneste i verden nord for Polarsirkelen, som er så heldig og privilegert at de har sitt eget gamlebyområde. Dette fortrinnet må vi selvsagt vite å utnytte til fulle. Som kulturnasjon mener jeg vi er forpliktet til å ivareta vår historie og vår kulturarv, og i så henseende er gamlebyene helt sentrale. Slik vårt gamlebyområde fremstår i dag, kan det kanskje best karakterisere som en aldri så liten skamplett. Det er med andre ord på høy tid at alle berørte parter nå tar et krafttak for å få «skuta på rett kjøl».

Les også: Dette mener turistene Tromsø kan bli bedre på

Hva er det så som må til for at området rundt Skansen skal kunne utvikle seg til den gamlebyen som noen av oss tromsøværinger drømmer om, og sloss for?

La meg kort skissere følgende fem punkter:

• Opprusting og restaurering av alle hus, gater, fortau og uteområder i området, med det formål å gjøre bydelen estetisk vakker og innbydende.

• Utvikle et næringsliv bestående av småskala næringsvirksomhet, samt et rikt ute – og kulturliv.

• La alle former for kunstneriske uttrykk være ledetråden i den estetiske utforminga av bydelen.

• Sørge for en omfattende skilting, der vi med stolthet viser fram bydelens unike, rike og høyst særegne historie, der vi fremhever og viser fram våre flotte kulturminner og vår stolte kulturarv.

Les også: Feiret Skansen med lek og byvandring

• Huske på, og legge til rette for at det må bo folk i bydelen.

Etter å ha jobbet i seks år med å promotere, fremsnakke og forankre et utviklingsprosjekt i vår gamleby, mener jeg følgende må til for at prosjektet kan la seg realisere:

• Tromsø kommune, sammen med områdets grunn og gårdeiere må sette seg i førersete, for på den måten å ta eierskap til prosjektet.

• Første steg i denne prosessen mener jeg må være å ansette en prosjektleder på full tid i et helt år, som får i oppdrag å utrede alle sidene ved prosjektet. (Eksempelvis geografisk avgrensing, navn på bydelen, finansiering, gi de fem forannevnte punkter et reelt og konkret innhold, styringsform osv.)

Les også: Fylket er skeptisk til å lage en kunstig gamleby (iTromsø Pluss)

• Andre steg vil være at prosjektleders sluttrapport og anbefalinger behandles av kommunestyret og gårdeiernes representanter.

• Tredje steg vil være å sikre en stabil og forsvarlig finansiering av utviklingsprosjektet.

• Fjerde steg vil være igangsetting og implementering av de ulike tiltakene man mener er nødvendige, med tanke på at bydelen skal kunne fremstå som en reell gamleby.

Mitt håp, og mitt ønske er at Tromsø kommune allerede til høsten tar initiativet til forannevnte prosess.