Debatt

«Nå innføres fraværsgrensen»

Allerede fra høsten innføres en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring. Nå får skolene et viktig verktøy for å motvirke skulk.

Illustrasjon, Kongsbakken.  Foto: Tor Farstad

meninger

Det er frivillig å begynne på videregående skole, men det bør ikke være frivillig å møte til undervisningen. Det handler om respekten for ens medelever og lærere, og om å skape gode holdninger tidlig i livet. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom elevenes nærvær i undervisningen, dialogen med lærerne, og resultatene vi oppnår i skolen. Derfor har lærerne etterlyst en nasjonal fraværsgrense i lang tid, og engasjementet har vært stort. Nærmere 9 av 10 lærere og 7 av 10 skoler som uttalte seg i høringsrunden ga sin støtte til dette virkemiddelet.

LES OGSÅ: Enighet om å innføre nasjonal fraværsgrense

Etter at Stortinget fattet sitt vedtak om saken, har kunnskapsministeren hatt en tett dialog med partene i skolesektoren. Når kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nå legger fram en justert fraværsgrense, er det med bred støtte fra lærere og skoleledere.

Fraværsgrensen som nå innføres bygger på regjeringens opprinnelige forslag om en grense på 10 prosent udokumentert fravær. I tillegg åpner den for at rektor kan utøve skjønn for udokumentert fravær inntil 5 prosent utover dette dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Innføringen av fraværsgrensen skal evalueres etter tre år og det vil innføres følgeforskning som skal gi oss økt kunnskap hvordan denne ordningen kan bidra til å skape en bedre skole. For mange faller fra i dag og i sum er derfor dette godt nytt for norske lærere som ønsker flere virkemidler i arbeidet med å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring. Vi trenger økt nærvær i norsk skole.

LES OGSÅ: Streikende elever: – Regjeringa vil innføre et nazi-system

Som i regjeringens opprinnelige forslag er det noen tydelige unntak. Det skal gjøres unntak fra fraværsgrensen for flere ulike typer dokumentert fravær, for eksempel knyttet til helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Vi blir alle syke en gang imellom, men fraværet i videregående skole er langt høyere enn i arbeidslivet. Med denne løsningen legger vi opp til gode og fleksible ordninger, som samtidig er klar på at fravær uten en god grunn ikke er greit.

Jeg vil ha en skole som har nulltoleranse for skulking, samtidig som det skal være stor forståelse for at ungdom kan være i en sårbar situasjon. Det er til elevenes og til skolens beste.

Les flere debattinnlegg her.