Debatt

«Naivismens tid er forbi»

Vi lever i en tid med høy terrortrussel, menneskesmugling og trafficking. Dette er kriminalitet hvor det potensielle skadeomfanget og den menneskelige lidelsen er svært høyt, og områder hvor det å ha stålkontroll over grensene er viktig.

Illustrasjonsfoto: Asylsøkere ved ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i november 2015. Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

meninger

Det passerer om lag 10 millioner kjøretøy over grensene inn til Norge årlig, og dagens situasjon med menneskesmugling, trafficking og import av illegale varer, krever bedre grensekontroll. Grensekontrollen er i dag mer effektiv og tollerne bedre rustet med Fremskrittspartiet i regjering.

Det er avgjørende at både tollere og politifolk har de ressurser og verktøy som trengs for å utføre sine oppdrag. Teknologien er i stadig utvikling og myndighetene må hele tiden søke å ligge i forkant for å ha et overtak på de kriminelle.

Å beskytte og sikre våre grenser er en av statens aller viktigste oppgaver og et område som vi i Fremskrittspartiet er svært opptatte av. Derfor er det et viktig gjennomslag for partiet at tolletaten i statsbudsjettet for 2016 er styrket med over 120 tolltjenestemenn.

Kampen mot ID-juks er styrket ved at det blir større adgang til opptak av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, og at det blir utvidet lagringstid for biometri. Dette er tiltak som har vært viktig for Fremskrittspartiet å gjennomføre med tanke på en ny krisesituasjon og en tid der folkevandring må forventes å fortsette i mange år fremover.

Tilstrømningen av flyktninger og migranter i 2015 var rekordstor og skapte store utfordringer både i EU og i Norge. Mens Norge mottok litt over 31.000 søkere, mottok nabolandet Sverige over 162.000 søkere. På grunn av den ekstraordinære situasjonen har Norge nå kontroll i indre Schengen-grenser.

Akkurat nå er asyltilstrømningen til Norge rekordlav. Men det vet vi av erfaring kan endre seg svært raskt. Fremskrittspartiet er godt fornøyd med at vi nå har denne grensekontrollen internt. Yttergrensekontrollen er fortsatt ikke godt nok ivaretatt, og det knytter seg mange usikkerhetsmomenter til situasjonen i Europa.

Vi i Fremskrittspartiet mener vi er nødt til å ha kontroll på våre egne grenser inntil Europa har fått full kontroll på sine yttergrenser.