Debatt

«Skolen er mye mer enn bare matte»

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil mangle 11.000 lærere om fire-fem år.  I 2030 trenger Norge 65.000 nye lærere. Regjeringens merkelige svar på denne utfordringen er  å gjøre det enda vanskeligere å bli lærer!

Skole, klassrom, illustrasjon, student, elev.  Foto: Arne Teigen/Framtid i Nord

meninger

Mattekravet fra regjeringen sier at alle lærerstudentene må ha karakteren 4 eller høyere for å komme inn på lærerskolen. Regjeringen skriver på sine hjemmesider at de har høye ambisjoner for fremtidige lærere, og skjerper opptakskravene.

Jeg mener det er et urettferdig krav for de som ikke har tenkt å være mattelærer. Av de som tok forkurs i matte for å komme inn på lærerutdanningen så strøk hele 76 prosent. På grunn av regjeringens høye ambisjoner for mattefaget så mister vi mange studenter som er veldig flink i andre fag som naturfag, norsk og engelsk...

I en VG-artikkel står det om Maria, som er 18 år, som kjempet seg til karakteren 3 i matte og så ble kravet økt til 4. Hennes drømmejobb er å bli lærer for ungdomskolen og hun beskriver matte som sin største fiende. Jeg tolker det slik at hun ikke har sett for seg å bli mattelærer.

Det som sjokkerte  meg enda mer var da jeg hørte at en student med over 5 i snitt kom ikke inn på lærerskolen på grunn av treren i matte hun hadde. Alle kan ikke være gode i alt, det må regjeringen bare innse og derfor er det urimelig å ha dette kravet for alle studentene.

Kravet til regjeringen sørger for færre lærerstudenter i år som kanskje vil fordype seg som norsklærer eller engelsklærer.

Jeg sliter litt med å se sammenhengen. Jeg hadde satt pris på om noen høyrepolitkere kunne forklart meg hvorfor en trenger 4 i matte hvis en ikke engang har tenkt å undervise i matte? 

Jeg synes mattekravet vil tjene de som har lyst til å bli mattelærer, men ikke for de som vil undervise i andre fag.

Er det slik at vi ønsker å ha et system som sørger for at en som ønsker å undervise i samfunnsfag, fremmedespråk eller historie ikke skal få bli det på grunn av at han/ hun ikke er god nok i algebra?

Denne skolepolitikken til Høyre og FrP bommer på målet om å gjøre norsk skole bedre.

Selv er jeg elev som skal begynne andre året på videregående skole, og jeg mener at en lærers kvalifikasjoner skal være mye mer enn bare hva mattekarakteren viser.

Hva er vitsen med elitelærere med høy mattekarakter hvis de ikke er god nok til å formidle sin kunnskap?

Det er mer enn bare karakterer som forteller om det er en god lærer eller ikke.

KrF har bedt regjeringen å legge dette kravet i skuffen og komme med endringer til mattekravet. Vi kan ikke fortsette med å si nei til motiverte lærerstudenter bare fordi at de ikke har karakteren fire i matte.