Debatt

«Ny asfalt i lange baner i Troms»

Mange steder i Troms har bilistene i sommer møtt røde kjegler og innsnevring av veibanen. Det må bli verre en stakket stund, før det blir varig bedre.

Illustrasjon.   Foto: Martin Lægland Ellingsen

meninger

Totalt vil om lag 60 veistrekninger i Troms få nytt asfaltdekke i år. Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep av riksveinettet. Regjeringa har derfor styrket vedlikeholdet og fornying av veinettet de siste tre årene.

Statens vegvesen vil i år legge totalt 1.400 km nytt asfaltdekke riksveiene. Vedlikeholdsetterslepet ble i 2015 redusert for første gang på flere tiår.

Bevilgningene til veivedlikehold økte med 66 % i 2015 sammenliknet med de rødgrønnes budsjett. Bevilgningene er ytterligere økt for 2016. Asfaltmaskinene serverer i en hektisk asfalteringssesong rykende fersk asfalt i lange baner i Troms.

Det er anslått at vedlikeholdsetterslepet totalt på riksvegnettet er om lag 40 milliarder kroner. Å innhente etterslepet er et omfattende arbeid, og vil ta tid.

Vedlikeholdet har ikke vært høyt nok prioritert av tidligere regjeringer.

Det er et politisk mål for regjeringen å opprettholde levende lokalsamfunn. Et effektivt transportsystem som bedrer fremkommeligheten og styrker bedriftenes konkurransekraft er bærebjelken.

Derfor intensiverer regjeringen utbyggingen og vedlikeholdet av veisystemet i Troms. Det er hovedpulsåren som binder de mange livskraftige lokalsamfunnene sammen.

Og Troms er et brufylke. Mange av bruene ble bygget på 1960- og 1970 tallet. Disse har nådd sin levealder og har behov for omfattende vedlikehold og rehabilitering.

5 milliarder kroner mer til samferdsel på statsbudsjettet i 2016 vil Troms merke på mange måter.

Les flere debattinnlegg her.