Debatt

«Lytterne skal gå en god radiofremtid i møte – også i de nordligste fylkene»

Overgangen til digital radio skal først og fremst sikre lytterne et godt radiotilbud i årene som kommer.

Mari Hagerup. Foto: Tore Guriby/DRN 

To av tre nye sendere blir å finne i Nordland, Troms og Finnmark

Mari Hagerup, debattinnlegg

Foto: Johnny Syversen 

meninger

Radiolytterne skal gå en god radiofremtid i møte. Derfor jobbes det godt og grundig med DAB-nettene. Det settes opp flere nye sendere i nordligste fylkene.

Radio går over i en nye fase når FM erstattes av DAB+ og sendingene blir heldigitale. Lyttere får et langt større radiotilbud og mange vil oppdage helt nye kanaler. For å lose lytterne trygt over til DAB+ er det viktig med god dekning. DAB-dekningen ble i fjor bekreftet til å være på samme nivå som den beste FM-dekningen. Men nettet er fremdeles gjenstand for justering og det pågår nå et arbeid som skal forsterke dekningen der det er nødvendig.

Mer enn 130 nye NRK-sendere settes nå opp over hele landet. To av tre nye sendere blir å finne i Nordland, Troms og Finnmark. De nye sendere vil hovedsakelig gi bedre veidekning og vil øke arealdekningen i flere hytteområder. Bedringene blir blant annet merkbare i områder som Lofoten, på Senja og i Tana samt en rekke andre steder. Flere av de nye senderne er oppe allerede og flere skal opp i tiden som kommer.

De siste tre årene er det gjennomført et grundig kartleggingsarbeid for å kunne optimalisere DAB-nettet slik at lytterne får god dekning. NRK, P4-gruppen og Digitalradio Norge har foretatt regelmessige målinger i mer enn tre år og praktisk talt kjørt land og strand rundt. Til sammen er det tilbakelagt mer enn 40.000 kilometer på norske veier. Innspill fra lytterne har vært viktige i dette arbeidet og vil fremdeles være det.

I samarbeid med Redningsselskapet er det også gjort målinger av DAB-signalene til havs. Målingene viser generelt god dekning og dekning mer enn 50 km ut fra land.

Når Norge legger om til ny teknologi skjer det i samråd med europeiske kringkastere som også investerer i DAB+ som fremtidig plattform. DAB+ er en teknologi som moderniserer radio, men også en teknologi som er litt annerledes enn FM-teknologien. Som radiolytter må man venne seg til litt andre brukervaner, for eksempel gjøre kanalsøk når man flytter radioen over større områder. Man må også være oppmerksom på nye frekvensskiller og gjøre seg kjent med at flere bilradioprodusenter har endret navn på funksjonen som automatisk søker opp beste frekvens. Denne funksjonen heter i mange biler Service Following.

Omstillingen til digital radio er kommet langt sammenlignet med omstillingen som ble gjort i forkant av tv-digitaliseringen. To av tre husstander oppgir allerede nå å ha en DAB-radio. 6 av 10 lyttere er på digitale radioplattformer hver eneste dag. Det er ikke unaturlig at mange foretrekker å vente med oppgradering til det gamle tilbudet forsvinner. Undersøkelser viser også at flertallet vil foretrekker å vente med bilradio-oppgraderingen til det siste. Både hjemme og i bilen kan Hvermansen velge å oppgradere sin gamle FM-radio, hvis de ønsker det.

Overgangen til digital radio skal først og fremst sikre lytterne et godt radiotilbud i årene som kommer. Et mangfoldig og variert radiotilbud er viktig i en tid der mediemangfoldet blir stadig større og utenlandske aktører får en større tilstedeværelse. FM-plattformen gir ingen vekstmuligheter og nettradio mangler nødvendig beredskapsevne. Radioens digitalisering innebærer en stor endring i infrastruktur, men er også viktig for norsk språk og kultur. Flere kanaler vil skape mer mangfold og - ikke minst spre mer glede.