Debatt

«Slik må useriøse aktører i hvalturismen lukes ut»

Vi vil peke ut og løfte fram de aktørene som driver bærekraftig og tar hensyn til dyrevelferd, sikkerhet og en god kundeopplevelse. Samtidig vil vi rette søkelyset på dem som ikke leverer opplevelser innenfor denne rammen.

Hval  Foto: Ronald Johansen

meninger

Utenlandske turister strømmer til Tromsø og Nord-Norge for å oppleve nordlyset og se hval. Kundene er betalingsvillige og utviklingen er positiv for reiselivet som stadig styrker sin lønnsomhet. Økt vinterturisme skaper forutsetninger for å etablere helårs arbeidsplasser.

Dette er gode nyheter for næringsutviklingen i nord. Men – i denne raske utviklingen er det også skjær i sjøen.

LES OGSÅ: Da Markus så denne hvalen fikk han sjokk

I reiselivsnæringen ser vi ofte at når et marked vokser følges dette av mange nyetableringer.

Det er i utgangspunktet positivt for ei næring som har behov for flere kompetente hoder og arbeidsvillige hender. Utfordringen er at det er krevende å produsere gode, bærekraftige opplevelser basert på naturopplevelser.

Enkelte av dem som kommer inn i næringen er alene lokket av å tjene raske penger, men ikke alltid kvalifisert.

Reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har på et tidlig stadium tatt ansvar ved å arrangere kurs for å skolere aktørene. Utfordringen er at det er noen få «cowboyer» som aldri har vært på, og kanskje aldri vil komme på slike kurs.

Dermed har en hel næring et problem. Kunden ser ikke forskjell seriøse og ikke seriøse aktører, og har få hjelpemidler for å finne fram i dette markedet.

LES OGSÅ: Vil unngå hvalsafari-Texas

Vi har behov for å sikre at de seriøse aktører får avkastning på sine investeringer og samtidig stille krav til nye aktører som vil inn i næringa. Vi må med andre ord sikre at de som er næringsaktører leverer god kvalitet, at de oppfyller alle lovpålagte krav og har aktuelle sertifiseringer i orden.

Det er et pågående initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for opplevelsesaktører. Vi har behov for å sikre kvaliteten på de opplevelsene som gir internasjonale gjester ”reason to go” til Nord-Norge.

Vi skal bygge et kvalitetssystem som skal være dynamisk og sikre en kvalitetsutvikling i den enkelte bedrift. Bedrifter som er kvalitetssikret vil kunne markedsføre seg som kvalitetssikret og kundene kan dermed styre unne de aktørene som velger å stå utenfor Nasjonalt Kvalitetssystem.

SE BILDESERIE: Hvalene kom så nært du kunne kjenne sildeånden

Mens vi venter på Nasjonalt Kvalitetssystem og arbeidet med et næringspolitisk rammeverk – må vi foreta oss noe. Arena Lønnsomme Vinteropplevelser vil utvikle retningslinjer som vi vil anbefale alle aktørene å følge.

Minst like viktig blir debatten om hvordan vi må opptre i nærheten av hval. Vi vil peke ut og løfte fram de aktørene som driver bærekraftig og tar hensyn til dyrevelferd, sikkerhet og en god kundeopplevelse.

Samtidig vil vi rette søkelyset på dem som ikke leverer opplevelser innenfor denne rammen.

I en tid der arbeidsplasser i andre næringer forsvinner, har naturen gitt oss fortrinn som i hovedsak blir godt forvaltet av seriøse aktører som utvikler nye lønnsomme, bærekraftige arbeidsplasser innenfor nordlys- og hvalturisme.

Men for at dette skal bli en næring som opplever vekst også fremover, må vi skolere og utvikle aktørene. Og de useriøse aktørene som ikke vil gå denne veien, skal vi luke ut.