Debatt

«En invitasjon til tverrpolitisk samarbeid»

For et par måneder siden fikk høyrepolitiker Magnus Mæland stor oppmerksomhet etter et avisoppslag der han refset våre lokale politikere for å drive med for mye spill og krangel. Mæland mente at det måtte mere samarbeid til, på tvers av partigrensene.

Hallvard Birkeland  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det siste året har politikere og administrasjon i Bodø og Drammen kommune gitt Tromsøs politikere en grundig innføring i viktigheten og nødvendigheten av tverrpolitisk samarbeid.

I ettertid har flere av byens politikere tatt sjølkritikk, og lovet bot og bedring på dette viktige området av politikken. Så bra, tenkte jeg i min naivitet. For det skulle bare gå noen dager etter at sommerferien var over, før spetakkelet var i gang igjen. (Sukk mitt hjerte, men brist ikke.)

Denne gang representert med herrene Hilmarsen fra Høyre og Olsen fra Rødt. Hva de krangler om i full offentlighet? Et hotell. Og ikke for første gang. Å nei, for gudene vet hvilken gang.

Denne nye runden med skittentøyvask om Buchardt-hotellet, lover slett ikke bra. Derfor inviterer jeg de to kamphanene til et fantastisk tverrpolitisk samarbeidsprosjekt, nemlig utvikling og ivaretakelse av Gamlebyen Skansen.

Her får dere et spennende, viktig og høyst nødvendig byutviklingsprosjekt servert på et sølvfat. Arbeidet med å utvikle Gamlebyen Skansen har bred politisk og folkelig støtte i Tromsø, så vær så god: Nå har dere sjansen til å vise at dere både kan og vil samarbeide til beste for utvikling av byen generelt, og byens sentrum spesielt.

Tenk om dere sammen hadde klart å oppvise like stort engasjement for gamlebyen, som for dette evinnelige hotellet. Tenk om …

Jeg er selvsagt klar over at områdets grunn – og gårdeiere må være med på laget, men det trenger ikke å hindre dere i å sammen ta et politisk initiativ for å få i gang en god og positiv start og utvikling for Tromsø sitt meget verdifulle gamlebyområde.

Så derfor: Jeg oppfordrer med dette Hilmarsen og Olsen til å innkalle pressen til et møte på Skansen, der dere vil proklamere at dere vil gå sammen for å jobbe fram gamlebyprosjektet. Ka dokker sei?

PS! Få gjerne med dere til pressemøtet flere representanter fra de øvrige politiske partiene i kommunestyret.