«Kontantstøtten lever»

KrF mener vi trenger både gode barnehager og kontantstøtte slik at familiene kan velge selv.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB SCANPIX. 

meninger

Et flertall av befolkningen er positive til kontantstøtten. Første halvår 2015 brukte 41 prosent av alle ettåringene kontantstøtten. Det viser at kontantstøttene lever i beste velgående. Stemmer du KrF, er du med å sikre en fortsatt kontantstøtteordning.

KrF har i denne perioden fått gjennomslag for en økning til 6.000 kroner per måned for alle ettåringer, og vi har bidratt til betydelige økninger i bevilgninger til barnehagesektoren.

KrF er opptatt av både en relevant kontantstøtte og et godt barnehagetilbud. Etter vårt syn legges det dermed til rette for at hver enkelt familie kan velge den hverdagen som passer best for deres barn og for deres familie.

Det er en misforståelse når noen hevder kontantstøtten utgjør økte offentlige utgifter på hvert enkelt statsbudsjett i forhold til om alle barn gikk i barnehagen. Det offentlige bruker mye mer på tilskudd til barnehager enn på kontantstøtte. En ettåring får rundt 200.000 offentlige kroner per år til barnehageplass. Kontantstøtten utgjør 72.000 kroner per år.

Flere partier ønsker å avvikle kontantstøtten eller gjøre den kommunal. Ifølge Norsk Monitor-undersøkelsen 2015/16 er et flertall av befolkningen positive til kontantstøtten. Første halvår 2015 brukte 41 prosent av alle ettåringene kontantstøtten. KrF mener vi trenger både gode barnehager og kontantstøtte slik at familiene kan velge selv.