Debatt

«Det holder nå, Olsen»

Vil ordfører Kristin Røymo (Ap) la Jens Ingvald Olsen (Rødt) fortsette å stanse gode private reiselivsprosjekter i Tromsø?

Øyvind Hilmarsen (H).  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

meninger

I lang tid har Olsen forsøkt å slå politisk mynt på å stanse en hotellutbygging i Tromsø.

På sitt sedvanlige vis sprer han om seg med negativitet, påstander og karakteristikker av andre politiske motstandere og privat næringsliv, samtidig som han arbeider for å stanse en svært positiv sak for Tromsø.

Hvorfor er det så viktig for Olsen å stikke kjepper i hjulene for nettopp dette reiselivsprosjektet?

Jeg forstår det ikke, annet enn av rent populistiske grunner.

Partiet Rødt er nå en del av den rød-røde alliansen som styrer Tromsø kommune. Det er svært uheldig hvordan de rød-røde styrer, omtaler og forsøker å stanse utvikling av privat næringsliv i Tromsø.

Det gikk så langt at NHO ble nødt til å ta det opp med Tromsø kommune!

Det er svært viktig for kommunen å legge til rette for privat næringsliv, i en kommune som har veldig mange offentlige arbeidsplasser.

Bare gjennom skatteinntekter fra privat næringsliv vil vi kunne opprettholde et godt velferdssystem i Tromsø og landet.

Det borgerlige byrådet arvet hotellsaken og intensjonsavtalen med Artur Buchardt/Petter Stordalen fra tidligere Ap-ordfører Arild Hausbergs styre. Der var også tidligere politisk rådgiver, gruppeleder og nåværende formannskapsmedlem Jarle Heitmann (Ap) var sentral.

Det borgerlige byrådet var villig til å stå på avtalen og selge tomta til hotellutbygging. Da var derfor ikke nødvendig med en ny avtale.

Buchardt hadde forpliktet seg i avtalen til å utrede byggingen av et badeland med 50-metersbasseng.

Det gjorde han og redegjorde for det på et møte i formannskapet. Fremlegget viste at det ikke var plass til et 50-metersbasseng og badeland på tomta, i tillegg til hotell.

I 2012 var byrådet i full gang med å planlegge Tromsøbadet på Templarheimen. Det var derfor ikke nødvendig for kommunen å presse et lite badeland inn i Buchardts hotell, men vi ønsket likevel å realisere hotellet.

Det ville være med og bidra til en positiv utvikling av sentrum og økt aktivitet reiselivsnæringen.

Olsen mener at jeg ikke redegjør for alle juridiske detaljene i intensjonsavtalen i mitt avisinnlegg, og gjør det til et enormt problem. Både for Tromsø Høyre og for Tromsø kommune.

Jeg vet at Olsen liker å tvære og flisespikke på det juridiske, men avtalen er åpen og alle som ønsker det kan få avtalen hos kommunen og lese den.

Det var aldri noen som forlangte avtaler for Røkkes Aker Solution, som skulle inn på de samme tomta som Buchardt opprinnelig skulle bygge hotellet på.

Aker Solution hadde ikke engang en intensjonsavtale, slik Buchardt har.

Kommunen kan selge arealer til hvem de måtte ønske, bare det skjer til markedspris, og helst vel så det. Det gjorde vi med for eksempel med IKEA og skulle selvfølgelig også gjøre det med tomta på Strandveien 8, både til Røkkes Aker Solution og til Buchardts hotellselskap.

Aker Solutions utbygging på Strandveien ville ta Tromsø inn i oljealderen og gi kjært tilkomne arbeidsplasser i oljenæringen.

Derfor var ingen negative til det, tvert imot. Her var nesten alle svært positive, og det hadde vært gjort en god jobb fra mange personer for å få Aker Solution etablert i Tromsø.

Denne satsingen er det ikke så mye igjen av nå, men vi i Høyre får håpe og skal arbeide for at dette tar seg opp igjen, selv om det rød-røde regimet ikke vil satse på petroleumsnæringen.

Derimot var Buchardts hotellarbeidsplasser og hotellprosjekt av en eller annen merkelig grunn svært kontroversielt her i vår lille by. Selv om reiseliv er en av de utpekte næringene i alle kommunale næringsplaner som vi tverrpolitisk er enige om å satse på fremover.

Olsen gjør det også til noe svært skummelt at jeg hadde gjort en «gentlemans agrement» med Statsbygg, Framsenteret ved direktør Jan-Gunnar Winther, Tromsø kommune og Buchardt.

Han etterlyser at den ikke finnes i kommunens arkiver. Men det er vel ikke så rart? For hadde avtalen vært skriftlig, så hadde det ikke vært en «gentlemans agrement», men en skriftlig avtale.

Selvfølgelig finnes det ikke en «gentlemans agrement» i kommunens arkiver, det sier seg selv. Den er muntlig. Men det finnes mange andre dokumenter i sakens anledning, som det er mulig å sjekke, og administrasjonen var med på møtene mellom partene.

Byrådet var åpen og kunngjorde denne «gentlemans agrement» mellom Tromsø kommune, Statsbygg, Framsenteret og Buchardt på en pressekonferanse i april 2013.

Vi fortalte i all offentlighet til media og andre hva vi ønsket å gjøre og hva som var avtalt.

Hotellet skulle flyttes fra sørsiden til parkeringsplassen på nordsiden av Framsenteret. Framsenteret ved Statsbygg skulle få kjøpe tomten på sørsiden, til et fremtidig byggetrinn tre og fire av Framsenteret. Aker Solution skulle bygge på Strandveien 8, der Buchardts hotell opprinnelig skulle stå.

Tidligere finansbyråd Jens Ingvald Olsen og byrådsleder Kristin Røymo har etterpå holdt lukkede møter med Buchardt uten noen som helst form for referat eller notoritet.

Liv og lære henger ikke helt sammen for Olsen og nå ordfører Røymo når de nå selv sitter med makta høyt på strå på sin høye hest.

Vi vet heller ikke hva Arbeiderpartiets ordfører Kristin Røymo, varaordfører Jarle Aarbakke og formannskapsmedlem Jarle Heitmann vil med utvikling av reiselivsnæringen i kommunen.

De holder en lav profil i saken om nytt hotell i Tromsø og lar Olsen herje rundt med en person som ønsker å utvikle Tromsø. Det er egentlig ganske trist for Tromsø.

Samtidig får jeg signaler om at det begynner å bli få ledige hotellrom i Tromsø. Kapasiteten bør nå bygges videre opp, og Buchardt vil fortsatt bygge hotell. Er det så veldig vanskelig?

Om Ap virkelig mener alvor med sitt ønske om å satse på reiseliv i Tromsø, kan de fortsette det arbeidet som det borgerlige byrådet gjorde og legge til rette for bygging av nye hotellrom i Tromsø.

Flere hoteller avler økt aktivitet. De kan legge til rette for flere turister, besøkende og konferansedeltakere som gjerne kommer til Tromsø for å oppleve nordlyset, midnattssola og vår fantastiske natur.

Disse menneskene legger igjen masse i kommunen vår, både i sentrumsbutikkene, restaurantene og i distriktene. Se bare hvor positivt hotellet The Edge har bidratt, med sin store scene og mange konserter og konferanser.

Ap må tørre å si ja til et nytt hotell til 500 millioner kroner som Buchardt vil bygge. Gi plass til det på Strandveien, selg tomten og stå på for Tromsø!

Var ikke slagordet til Ap «Vi skal bygge Tromsø»? Eller gjelder heller ikke dette valgløftet lenger?

De har flotte titler og høye verv, men jeg savner engasjement og konkrete handlinger for nytt reiseliv i Tromsø!

Jeg frykter at Olsen har fått begge hender på håndbrekket i utviklingen av Tromsø og hotellprosjektet til Buchardt spesielt. Det har innbyggerne og næringsliv allerede fått merke. Og verre vil det bli, så lenge Ap ikke setter ned foten for Olsens negativitet.