Debatt

«Sluttet å svare, ordfører Kristin Røymo?»

Jeg synes Røymo har fått en svært dårlig start på sin ordførergjerning. Hun svarer ikke på formelle henvendelser om et stort privat reiselivsinitiativ, hun har snakket ned privat næringsliv generelt og gidder ikke svare på formelle henvendelser fra Buchardt.
meninger

Hotellinvestor Arthur Buchardt får ikke svar på sine henvendelser til kommunen. At Tromsø kommune ikke svarer en næringslivsaktør som vil investere 500 millioner i Tromsø, på tre måneder, synes jeg er svært dårlig.

Les mer: Eiendomsinvestor har ventet tre måneder på svar fra ordføreren

Hva har hun å si til sitt forsvar, Kristin Røymo, vår fremste tillitsvalgte? Tromsø kommunens omdømme svekkes kraftig av slikt.

Jeg har også utfordret deg til å svare på hva som er Tromsø Arbeiderpartis politikk når det gjelder reiseliv, utbygging sentrum og Strandveien spesielt i et avisinnlegg 13. september 2016. Heller ikke det innlegget har du orket å svare på.

Tromsø sentrum og sørbyen skriker etter sentrumsutvikling. Kommunen sitter i en nøkkelrolle som grunneier i området. Dersom sørlige del av sentrum skal utvikles på en positiv måte, må kommunen ta aktive grep nå. Det har kommunen gjort før i området, men når haster det!

Les mer: «Buchardt er velkommen til Tromsø»

Området er en salig blanding av flotte statlige bygg som Hålogaland Teater, Framsenteret og Polaria, men også kloakkrenseanlegg med energigjenvinning, Norsk Folkehjelp sitt bygg, gamle slitne undervisningslokaler, samt noen industritomter med av overflateparkering. Peab og lokale investorer bygger nå heldigvis nye næringslokaler helt sør i området.

Sørbyen kan bare utvikles gjennom en sterk kommunal eiendomsutvikling. Kommunen er en stor grunneier i området og kan dermed bidra til byutvikling i sentrum. Det vil også være økonomisk gunstig for kommunekassa. Området kan fylles med flere tusen arbeidsplasser. Men da kan Røymo ikke være handlingslammet, slik hun og hennes rød-røde regime nå er.

Les mer: Holdt to møter om prosjekt til 500 mill., men skrev aldri referat

Det gamle gjennomgangsbygget på Strandveien er eid av Tromsø kommune. Denne tomta skulle Buchardt og Stordalen opprinnelig bygge hotell på og den tomta intensjonsavtalen omhandler. Dette lokalet står nå tomt, og kommunen har store utgifter med det. Aker Solution ønsket i 2011 å etablere sitt hovedkontor i Nord-Norge på den samme tomta, og den er nå ferdig regulert til lett næringsvirksomhet, offentlig vei og en ny offentlig plass kalt Teaterallmeningen. Kommunen forhandlet om salg av tomta, men Aker Solution trakk seg fra forhandlingen når nedturen i oljebransjen kom. Derfor har ikke kommunen noe kontrakt med Aker Solution og kan fritt disponere tomta.

Tromsø kommune kjøpte den gamle Nordmotor-tomta i 2013, populært kalt taxi-tomta, av strategiske årsaker. Det var på det tidspunktet mange aktører som ville inn i området. Kommunen solgte også areal til Statsbygg for å få realisert byggetrinn to av Framsenteret. Dette er nå under bygging. 

Framsenteret hadde også et ønske om areal til fremtidige utvidelser, og kommunen sa seg i 2013 dermed villig til å selge tomt til Framsenter byggetrinn tre og fire gjennom et makebytte. Kommunen har også villet bidra til positiv byutvikling i sentrum, og kommunen kunne styre utviklingen i sørbyen. Det har kommunen fortsatt mulighet til. Men da må Ap ha vilje til å utvikle området! Og Røymos neglisjering av området og mangel på offentlige svar tyder på at dette heller ikke kommer til å skje noe med i nærmeste fremtid.

Dersom noen lurer på hvorfor jeg har engasjert meg i saken om hotellbygning i regi av Buchardt og forsøker å mistenkeliggjøre det, så har jeg bare ett svar: Jeg er engasjert i byutvikling. Hotellprosjektet er ikke det første byutviklingsprosjektet jeg har vært veldig engasjert i og kommer ikke til å bli det siste. I mine forrige innlegg har jeg forsøkt å si at det er mange andre prosjekter jeg også har vært engasjert i og kjempet for. Jeg synes vi politikere skal gjøre nettopp det, kjempe for noe. Ikke bare rope nei, nære negativ og stanse utviklingen så mye man klarer.

Jeg synes Røymo har fått en svært dårlig start på sin ordførergjerning. Hun svarer ikke på formelle henvendelser om et stort privat reiselivsinitiativ, hun har snakket ned privat næringsliv generelt og gidder ikke svare på formelle henvendelser fra Buchardt. Er det sånn vi vil ha det i vår kjære Tromsø?