Debatt

«Bedre tjenester med ny teknologi»

Vi står midt i en teknologisk omveltning. Ny teknologi gir nye muligheter. Riktig bruk av teknologi kombinert med menneskers kompetanse og erfaring kan skape bedre offentlige tjenester.

Jan Eivind Pettersen  Foto: Carina Hansen

meninger

I arbeidstakerorganisasjonen Delta ser vi på ny teknologi som en mulighet til å skape bedre offentlige tjenester.

I god norsk tradisjon må det skje i et velfungerende samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

Mange yrker kan bli mer spennende, mange kan bli spart for tung fysiske belastninger dersom ny teknologi blir tatt riktig i bruk og mange kan bli kvitt tidkrevende, repeterende oppgaver.

Men det er helt avgjørende at partene i arbeidslivet, i fellesskap, kartlegger hvor ny teknologi kan være til det beste både for de ansatte, jobben de skal gjøre og tjenesten som skal ytes til borgerne.

Det må være gode prosesser lokalt og godt samarbeid mellom arbeidstakere og ledelse for å sikre medbestemmelse og medvirkning.

Slik skapes gode tjenester.

Det er vesentlig at det legges til rette for utvikling av medarbeidernes kompetanse slik at man kan nyttiggjøre seg den teknologiske utviklingen på en god måte.

Riktig bruk av velferdsteknologi vil for eksempel gjøre det enklere å bo hjemme lengre.

En annen gevinst vil være at de ansattes tid kan frigjøres til mer direkte bruker- og pasientkontakt.

Mye kan forenkles, forbedres og gjøres mer hensiktsmessig.

Mer teknologi vil kunne gi mer mennesketid. I f.eks. helse-, pleie- og omsorgssektoren kan det bli mer direkte kontakt mellom brukere, pasienter, borgere og ansatte.

På andre områder kan selvbetjente og nettbaserte løsninger gjøre hverdagen enklere for mange. Hverdagen for innbyggere, pasienter og brukere blir bedre.