Debatt

«Bedre service i større kommuner»

Forbrukerrådet lanserte nylig resultatene av «kommunetesten», hvor samtlige kommuner i Norge ble målt på tilgjengelighet, informasjon og service. Testen avslører store forskjeller i Kommune-Norge.
meninger

De mest slående tallene er at det kun er to kommuner med færre enn 10.000 innbyggere blant de 25 beste. Videre har alle de 50 kommunene med lavest score under 10.000 innbyggere. Det er vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at de større kommunene leverer best på førstelinjeservice.

Resultatene fra Forbrukerrådets kommunetester underbygger behovet for kommunereformen. I større kommuner har kommuneadministrasjonen større ressurser og muligheter for å levere god service til innbyggerne.

Målet med kommunereformen er ikke i seg selv å skape større kommuner, men å skape gode og likeverdige tjenester til innbyggere over hele landet. Alle kommuner har ansvar for å levere de samme tjenestene, mange av dem veldig kompetansekrevende, uavhengig om kommunen har 200 eller 650.000 innbyggere. Store kommuner har større mulighet til å skape gode fagmiljøer, noe som er viktig for kvaliteten på tjenestene som leveres.

Forrige kommunereform ble gjennomført på 60-tallet og siden den gang har kommunene fått langt flere oppgaver. Fremskrittspartiet mener det er behov for en kommunereform for å møte innbyggernes forventninger til kommunen i dag og i fremtiden.

Les flere debattinnlegg her.