Debatt

«Skattelette metter ikke»

Arbeidsledigheten er historisk høy. Hele 139.000 personer står uten jobb, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi trenger ikke mer av samme medisin – enda mer skattelette til landets rike. Vi trenger konkrete tiltak.

Illustrasjon, Nav.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er sjelden at kompliserte problemstillinger har kun ett orakelsvar. Slik er det heller ikke når vi diskuterer veier ut av ledighetskrisa. Men svaret er ikke skattelette. Regjeringen må slutte å snakke om at skattelette skaper flere arbeidsplasser. Det er ikke sant. Sivs skattekutt skaper ikke jobber, men økte forskjeller. Milliardene som brukes på skattelette, bør isteden brukes på å skape flere jobber.

Etter at endringen i Arbeidsmiljøloven om midlertidige ansatte trådte i kraft 1. juli i fjor, har det i løpet av ett år blitt 28.000 flere midlertidig ansatte, totalt 218.000, viser SSB-statistikk. Det høye antallet viser at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om generell adgang til midlertidige ansettelser må fjernes. Regjeringa har ikke klart å skape flere arbeidsplasser. De har i stedet skapt flere utrygge jobber.

Fagforbundet mener det er sløsing med ressurser at nesten en halv million mennesker i arbeidsfør alder ikke er inkludert eller fullt ut delaktige i arbeidslivet. Det er en personlig tragedie å ikke ha en jobb å gå til. Mange ønsker seg faste og hele stillinger, men det har blitt enda vanskeligere med den blåblå regjeringen.

Vi forventer at regjeringa tar situasjonen på alvor og bevilger mer penger til sysselsetting, før høy arbeidsløshet og et usikkert arbeidsmarked fester grepet. Høyre- og Frp-regjeringen har mislyktes med sin omstilling av arbeidslivet. Siden de overtok makta i 2013, har de kun skapt rundt 8.000 jobber i året, mens de rødgrønne skapte i gjennomsnitt nærmere 45.000 per år da de satt i regjering.

Kommunene må sikres god økonomi slik at de raskt kan opprette arbeidsplasser. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på offentlig bygningsmasse og infrastruktur. Skoler, sykehjem, barnehager og idrettsanlegg trenger utbedringer. Sommerens oversvømmelser viser et stort behov for utbedringer av vann- og avløpssystemene og etablering av alternative flomveier.

Vi må gi kommunene midler for å satse på energieffektiviserende tiltak. Utskifting til nye og mer energivennlige vinduer i offentlige bygg, ville gitt mange arbeidsplasser, både til produksjon og montering av vinduer. Det er god grønn politikk.

Sysselsettingen må opp over hele landet, men særlig i vestlandsregionen. Også innen bygg og anlegg øker arbeidsløsheten. Vi må satse på grønn og bærekraftig industri – knyttet til hav og vindkraft, utvikling av biogassprosjekter og annen fornybar energi. Kompetansen finnes, men det trengs penger, planer og støttetiltak for å sette i gang. Tida er mer enn moden for å se forbi det urettferdige og utslitte virkemiddelet skattelette. Det er tid for handling!