Debatt

«Langtidsplanen gir dårligere beredskap i Troms»

Stortinget behandler nå regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 151 S 2015-2016). Jeg skal ikke mene noe om de militærfaglige vurderingene i planen, men forsvarets helikopterstøtte til politiet engasjerer meg som politimester.

Politimester Ole B. Sæverud  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Som kjent har forsvaret hatt Bell 412-helikoptre på Bardufoss stående på beredskap til støtte for politiet siden 2013. Dette er en beredskap det sivile samfunn har hatt god nytte av i forbindelse med mer enn 90 oppdrag så langt, knyttet til søk og redning, ambulanseoppdrag og transportstøtte for politiet.

De gangene vi har væpnede oppdrag rundt i fylket, er det ofte behov for å få bistand med flere mannskaper enn de som allerede befinner seg på stedet.

For eksempel har vi bare i år fått hjelp til å frakte bevæpnet politi fra Tromsø og Bardufoss til oppdrag både i Skibotn og Sørkjosen betydelig raskere enn om vi skulle ha fraktet mannskapene med bil.

Regjeringen foreslår i langtidsplanen å flytte Bell-helikoptrene fra Bardufoss, riktignok først fra 2019 når nye redningshelikoptre og kystvakthelikoptre er på plass.

I Troms vil dette dessverre gi dårligere beredskap enn dagens ordning. Redningshelikoptrene har riktignok høyere beredskap enn Bell men de er stasjonert i Bodø og Banak, langt unna Troms.

LES OGSÅ: Brenner varder i protest mot langtidsplanen for Forsvaret

Kystvakthelikoptrene skal brukes av kystvakten ute på havet. At de etter anmodning kan omprioriteres til støtte for politiet hjelper lite når det haster og det ikke tilfeldigvis er et helikopter i umiddelbar nærhet.

For meg er det ingen tvil om at Troms politidistrikts operative evne vil bli redusert dersom helikoptrene flyttes fra Bardufoss.

Verken redningshelikoptre eller kystvakthelikoptre fra langtidsplanen vil gi innbyggerne i Troms en beredskap som kan sammenlignes med dagens ordning, hvor Bell 412 står på én times beredskap på Bardufoss til enhver tid.

Les flere debattinnlegg her.