Debatt

«Landets fremtid ligger i yrkesfagene»

Elever som har valgt yrkesfag forteller om hvor mye teori det er i skolen i forhold til det man så for seg på forhånd.
meninger

Grunnen til at en elev velger en yrkesfaglig retning er vanligvis at denne eleven har funnet ut at han eller hun ville fungert bedre i et praktisk yrke videre i livet i forhold til å sitte på skolebenken i flere år etter videregående for å fullføre utdanningen sin.

Personlig valgte jeg studiespesialisering, noe jeg liker, men flere av mine venner som har valgt en yrkesfaglig retning forteller om de utallige timene med teori de aldri vil få bruk for videre i arbeidslivet. Dette har skapt en klar og skremmende tendens med at hver fjerde elev på yrkesfag dropper ut av videregående skole. Det er på tide å våkne opp – det er Norges fremtid vi snakker om!

Fremskrittspartiets Ungdom ønsker å forminske den teoretiske delen ved yrkesfaglig utdanning på videregående skole, og heller satse på mer praktiske fag, som vil fungere bedre for eleven som vanligvis skal ut i arbeidslivet i praksis etter to år for å få fagbrev eller svennebrev.

Det er et faktum at med mer praktisk satsning på yrkesfag, vil trolig antallet «dropouts» som er i den norske skolen i dag synke massivt, med at det er mer tilpasset skoleløp for elevene som velger en yrkesfaglig studieretning.

Fremskrittspartiets Ungdom mener at satsing på mer praktisk rettet undervisning på yrkesfag er en riktig satsning. Regjeringen har allerede vist handlekraft for de yrkesfaglige elevene ved å øke lærlingtilskuddet med 17.500 kroner siden regjeringsskiftet i 2013.

Jeg er utrolig stolt over at Fremskrittspartiet er et parti som tar yrkesfag på alvor, men jobben slutter ikke her. Nå må man sørge for å kutte unødvendig teori på yrkesfagene.