Debatt

«Uro i nord»

Det er bekymring og en økende uro her nord over nedbyggingen av det norske forsvaret i Nord-Norge, samtidig som mange mener vi går inn i en ny kald krig.

TRUET: Tromsø SV mener basestrukturen brytes ned. En av basene som nå foreslås nedlagt er Kystjegerkommandoen med sine stridsbåt 90 og missillag. Arkivfoto 

meninger

Det er nå vi trenger en solid og forutsigbar tilstedeværelse av Forsvaret i nord. Men det kuttes i Heimevernet. Marinejegerkommandoen svekkes, og må kutte sin løpende tilstedeværelse i Ramsund. Helikoptre (339-skvadronen) skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. For å nevne noe. Dette uroer oss i nord.

For å toppe dette, opplever vi også at basepolitikken, en av bærebjelkene i norsk sikkerhets – og utenrikspolitikk i den forrige kalde krigen – og som bidro til å dempe spenningen i nordområdene da, brytes av den norske regjeringen nå.

Regjeringen har gjort en avtale med USA om å opprette en base med over 300 amerikanske soldater på Værnes.

Baseerklæringen slo fast at det ikke ville bli åpnet for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke ble angrepet eller utsatt for trusler om angrep. At regjeringen argumenterer med at de amerikanske mannskapene skal rulleres, og at det derfor ikke er en base, skjønner vi jo alle bare er et tulleargument, såkalt politisk spinn.

Fremmede soldater på norsk grunn er ikke noe nytt, det øves jo titt og ofte, men en base er noe annet. Russisk UD har nettopp vært på banen og bekreftet at dette er en forringelse av forholdet mellom Norge og Russland.

Også militærfaglige advarer. Eksempelvis Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør, som også blant annet har vært militær sekretær for forsvarsministeren, og var daglig leder for SACEURs (en av de to overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur) krisestyringsstab med ansvar for planlegging og ledelse av NATOs operasjoner i det tidligere Jugoslavia, sier det rett ut:

«Det vi risikerer er at nordområdene igjen blir et konfrontasjonsområde. Dersom Moskva mener at dette er en glidning i retning av større vekt på avskrekking, mindre vekt på å berolige – så er det per definisjon det.»

Ja, Russland har styrket sine militære styrker, og bedriver krigføring flere steder, men NATO er fortsatt overlegen Russland både kvantitativt og kvalitativt. Dette vet Putin. Men jeg hadde heller valgt å styrke egen beredskap i nordområdene med norske soldater, fremfor å erstatte disse med utenlandske styrker, noe vi vet provoserer vår nabo i øst.

Summen av de valgene regjeringen gjør i en tid hvor mange mener vi går inn i en ny kald krig, uroer oss her nord. Vi har levd veldig tett på den kalde krigen, og ønsker ikke en ny.

Les flere debattinnlegg her.