Debatt

«Langt færre får opphold»

Med Sylvi Listhaug og Helge André Njåstad i spissen har Frp fått stort gjennomslag for en streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).  

meninger

Ute i verden har det blitt oppfattet signaler om at det er vanskelig å få opphold i Norge. Det gjør at vi nå har kontroll over asylankomstene.

Norge har en strengere praksis enn resten av Europa og langt færre irakere og afghanere som søker asyl i Norge får opphold enn i de europeiske landene for øvrig. Dette er viktig for å ta vare på velferdssamfunnet som også skal omfavne de som trenger beskyttelse i Norge. Dette ville vi ikke klart på sikt om vi hadde havnet i samme felle som Sverige.

Fra januar til og med juli i år fikk kun 10 prosent av irakere og 25 prosent av afghanerne innvilget asyl i Norge. Dette er en markant nedgang fra i fjor da 35 prosent av irakerne og 82 prosent av afghanerne opphold.

Årsaken til at så få irakere og afghanere får opphold i Norge er at UDI har endret praksis da store deler av Irak og hele Afghanistan nå regnes som trygge. Det viser at Frps tydelige signaler om en strengere asylpolitikk også har blitt oppfattet innenlands.

For Frp er det viktig å ha en restriktiv asylpolitikk for å ha kontroll på asylankomstene og for å ha ressurser til å integrere de som har fått opphold i Norge. Fremskrittspartiet er garantisten for en streng og rettferdig innvandringspolitikk.