Debatt

"Det virker som ønsket om å skape konflikt har overstyrt ønsket om å løse trafikksituasjonen"

Etter statsbudsjettet ble fremlagt har det vært rettet harde og dramatiske ord mot oss fra dem som styrer i Tromsø. Det virker som ønsket om å skape konflikt har overstyrt ønsket om å løse trafikksituasjonen, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen .

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

meninger

Vi er mange som har jobbet for å få på plass en bedre trafikkløsning for havna i Tromsø. En viktig del er kryssløsningen for Breivika. Vi har vært i Tromsø flere ganger for å oppleve forholdene og få en god forståelse for situasjonen. Vi har hatt gleden av å snakke med lokalt næringsliv og havnerepresentanter.

Etter statsbudsjettet ble fremlagt har det vært rettet harde og dramatiske ord mot oss fra dem som styrer i Tromsø. Det virker som ønsket om å skape konflikt har overstyrt ønsket om å løse trafikksituasjonen. Det er leit. Regjeringen har hele tiden vært tydelige på at trafikkforholdene må løses, noe som har ligget til grunn for Vegvesenets arbeid med å utarbeide planer og finansieringsløsninger.

Samtidig har vi lagt til grunn at det må være enighet mellom alle berørte parter før vi går videre med finansiering av prosjektet for å sette spaden i jorden. En slik signert enighet forelå ikke da statsbudsjettet ble fremlagt. Dette handler altså ikke om uenighet om prosjektets viktighet, men om at nødvendige formaliteter ikke er på plass. Så fremfor å søke konflikt, bør man fikse formalitetene. Jeg ba Statens vegvesen sikre at Tromsø kommune og Troms fylkeskommune gjorde nødvendige avklaringer, og nå som dette er gjort, skal vi sikre at prosjektet har videre fremdrift. Det er ikke verre enn det.

La oss håpe at vi kan løse slike misforståelser eller småting gjennom normal dialog fremfor krigsrop i avisene. Vi opplever dessverre at regjeringen gjennom media har fått skylden for vel mye som vi ikke egentlig har noe med, som for eksempel at Arbeiderpartiet både har ombestemt seg om løsning for Håkøya og at de ønsker å innføre bomring rundt Tromsø. Det er lite konstruktivt.