Debatt

«Skal ulovlige innvandrere få bli i Norge?»

Mange rikssynsere sier at det spiller liten rolle hvem som styrer landet

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

meninger

Fremskrittspartiet står på barrikadene for en streng asyl- og innvandringspolitikk, og takket være våre gjennomslag på Stortinget før jul i fjor har det kommet langt færre asylankomster enn ventet i år.

De lave asylankomstene frigjør nå om lag 1,8 milliarder kroner i statsbudsjettet som kan brukes til andre formål. Kyniske menneskesmuglere får nemlig med seg hva som skjer i Europa, og har fått med seg Sylvi Listhaugs tydelige signaler om at døren til Norge ikke er vidåpen.

Fakta er at det er kommet om lag 2800 asylsøkere til Norge i år, dette er under halvparten så mange asylsøkere som Danmark som tradisjonelt er kjent for å føre en streng politikk. Ti ganger så mange har kommet til Sverige.

De store forskjellene skyldes blant annet at vi fører en streng asylpolitikk, gir tydelige signaler til omverden, og prioriterer rask utsendelse av de som får avslag. Over 8 000 er sendt ut til nå i år fordi de ikke har lovlig opphold.

Vi ser derimot at Fremskrittspartiets strenge politikk på dette området kan være i spill ved et regjeringsskifte. I sitt alternative statsbudsjett for 2017 foreslår Arbeiderpartiet å redusere bevilgningene til retur av asylsøkere.

De vil altså at flere uten lovlig opphold skal være i Norge lenger, og vil slik sende ut et signal om at det er greit å oppholde seg i Norge ulovlig. Det mener jeg er en dårlig politikk og sender feil signaler, og folk bør stille seg spørsmålet om det virkelig ikke spiller noen rolle hvem som styrer landet.