Kommentaren

«Vil konsekvensutredningssaken føre til skilsmisse mellom LO og Arbeiderpartiet?»

Vedtaket i Troms Arbeiderparti kan skape store problemer for samarbeidet med LO.
meninger

Troms Ap sier klart nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. LO sa tidligere i høst ja. Hvis Ap sentralt blir enig om et nei, blir dette første gang de to ikke er politiske parhester.

Med 37 mot 24 stemmer vedtok Troms Arbeiderparti å gå mot både konsekvensutredning og åpning av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, under årsmøtet i fylkespartiet på søndag.

«Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, som omfatter konsesjonsområdene Nordland 7, Nordland 7 og Troms 2, er unike og sårbare områder, og karakteriseres som verdens matfat. Her finner vi den siste robuste torskebestanden i verden, som vi har et internasjonalt ansvar for å forvalte bærekraftig. Det er et unikt reiselivsområde, som skjuler store muligheter for mer vekst», skriver fylkespartiet i begrunnelsen til vedtaket.

Cecilie Myrseth, leder for Troms Arbeiderparti, sier at man de siste årene har sett en utvikling i partiet, og samfunnet for øvrig, hvor man i større grad enn tidligere stiller seg negativ til åpning av disse feltene.

Myrseth gjør det klart at partiet ikke sier nei til petroleum, verken i Norge eller landsdelen, bare de aller mest sårbare områdene i Nord-Norge.

Fra miljøvernkretser jubles det over vedtaket: «Når Troms Arbeiderparti nå også har falt ned på det vedtaket, er det nødt til å få konsekvenser for Arbeiderpartiets landsmøte i mai. Vi jubler i dag! Det er den folkelige motstanden mot oljeboring i dette området som har sørget for dagens vedtak. Det viser at folkelig engasjement nytter», sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, er en annen som jubler: «Det var et åpenbart flertall i Troms Arbeiderparti som stemte for å si nei til konsekvensutredning og åpning av disse områdene. Det tror jeg kan få stor betydning for debatten og det endelige vedtaket som skal gjøres på Arbeiderpartiets landsmøte neste vår».

Tidligere har Arbeiderpartiet i Nordland konkludert med det motsatte av Troms Ap, mens fylkeslaget i Finnmark er enig med Troms. Nå venter alle spent på hvor partiet sentralt vil lande.

Et klart nei vil innebære et historisk skille for partiet, hvor de for første gang havner på motsatt side av LO i en sak. Skulle dette først skje, blir også spørsmålet om separasjonen vil føre til skilsmisse.

Spillet om Lofoten, Vesterålen og Senja var allerede spennende, nå kan konsekvensen også vise seg å føre til et politisk skifte av de helt store.