Debatt

«Ap har nøkkelen»

Dette har vi venta på så lenge og, endelig, sist helg løsna det; Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti sa nei til å starte åpningsprosessen for oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.
meninger

Nå er de i takt med flertallet av egne medlemmer og velgere, og med flertallet i befolkninga.

Andre arbeiderpartilag ligger nå i løypa til å gjøre lignende vedtak; Lofoten har gitt sitt svar og Berg, den største fiskerikommunen på Senja, har sagt nei. Nå venter vi på Vesterålen og de andre Senja-kommunene.

Øksnes er Skreikommune nr. 1 i landet og er totalt avhengig av at ressursene i havet er i 1.-klasses stand. Dette legger et stort ansvar på Øksnes spesielt, men de deler dette ansvaret med de øvrige kommunene i denne regionen.

Lofoten, Vesterålen og Senja har sitt eksistensgrunnlag i fiskeriene, og nå vokser reiselivsnæringa sterkt – også de avhengig av havet og naturen.

En del mennesker er fortsatt usikre på hva de skal mene i denne saka. Da er det tryggest å si nei til konsekvensutredning og ikke gamble med fremtidas viktigste matfat.

Nordland Arbeiderparti må nå spørre seg selv: Hvilke næringer er det som skaper de største verdiene i fylket, og hva vil gi vekst og trygge arbeidsplasser langs kysten i årene som kommer? Svaret er ikke oljeaktivitet. Verden trenger først og fremst mat, og der stiller Lofoten, Vesterålen og Senja i verdensklassen.

Arbeiderpartiet har her en nøkkelrolle for å få denne saka avgjort. Sammen med flertallet i LO kan de nå til våren sikre at vi forsvarer vår plass i matprodusentenes toppsjikt.