Debatt

«Regjeringen for bilister»

Visste du at veibevilgningene har økt med nesten ti milliarder kroner under dagens regjering? Og at bilrelaterte avgifter er redusert med rundt to milliarder kroner?

Ketil Solvik-Olsen 

meninger

Visste du at veibevilgningene har økt med nesten ti milliarder kroner under dagens regjering? Og at bilrelaterte avgifter er redusert med rundt to milliarder kroner?

For første gang på tiår kutter vi forfallet på veinettet, og samtidig er det over 60 store nye veiprosjekter under bygging. Enda flere prosjekter forberedes til bygging.

Visste du at bompengeandelen samtidig er gått markert ned under dagens regjering? I årene før regjeringsskiftet finansierte de rødgrønne over 40 prosent av sine investeringer med bompenger.

Nå er kurven nedadgående, og i 2017 er det ventet at mindre enn 30 prosent er bompengefinansiert. For hver ekstra krone Ap bevilget til vei i perioden 2010-13, hentet de inn mer enn en krone ekstra i bompenger. For hver ekstra krone H/FrP har bevilget til vei, i perioden 2014-16, henter vi inn bare ca. 15 øre mer i bompenger.

I tillegg foreslår regjeringen å øke de statlige bevilgningene til vei for å erstatte bompenger. Arbeiderpartiet og stortingsflertallet stemmer dessverre ofte imot – de vil opprettholde bompengenivået. Det er riktig at Frp ikke har oppnådd flertall for alle våre forslag om bompengekutt. Da trenger vi flere stemmer. Men tallenes tale viser at bilistene har fått en venn i regjering, for første gang på veldig lenge. Bilistene er ikke lenger en melkeku.