Debatt

«Siste jula med parkeringsbot?»

Vi er vel flere som har opplevd å få parkeringsbøter vi opplever som urettferdige. Mange har også opplevd å møte aktører i parkeringsbransjen som oppfører seg urimelig. Det er langt ifra noen hyggelig opplevelse.

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.  Foto: Samferdselsdepartementet

meninger

Til tross for at en innstramming overfor de useriøse i parkeringsbransjen har vært etterlyst i mange år, har lite blitt gjort. Før nå. I mars ble et nytt parkeringsregelverk vedtatt. Ved nyttår trer det i kraft. Kanskje dette er siste jula du opplever å få en urimelig parkeringsbot?

Arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble startet opp allerede i 2005, men med liten politisk fremdrift i lang tid. Det var derfor på høy tid å ta både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet. Dette vil gi merkbare utslag for flere av oss. La meg komme med noen eksempler:

Eksempel 1: Du har betalt for parkering. Du sjekker utløpstidspunktet nøye, men det viser seg at klokkene ikke var helt synkronisert. Du kommer tilbake til bilen to minutter etter at billetten er utløpt, og parkeringsbetjenten står der og skriver ut en bot. Fra 1. januar får du et pusterom. Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges sanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent.

Eksempel 2: Du parkerer utenfor en butikk med gratisparkering, men glemmer å trekke billett. Plutselig har du fått en bot på 750 kroner. Fra 1. januar vil du få en bot på 300 kroner for denne glippen.

Vi skal skille mellom alvorlighetsgrad. Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen. Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering, for eksempel på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Eksempel 3: Du har fått en bot på en offentlig du mener er urimelig, og klager til kommunen. Der får du ikke medhold, og du må ta saken til Forliksrådet, hvor du må betale rettsgebyr. Fra 1. januar skal alle parkeringskunder som har fått bot ha rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom dette ikke fører fram, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan saken klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda. Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Denne må hele parkeringsbransjen forholde seg til, og de må rette seg etter nemndas avgjørelser.

I tillegg blir det fra nyttår krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Både private og kommunale parkeringsvirksomheter skal selv få bestemme om de vil tilby gratis parkering for el-biler. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

Den seriøse delen av parkeringsbransjen sier at de hilser det nye regelverket velkommen. Det samme gjør Forbrukerrådet. De eneste som antagelig er imot at vi nå får et nytt parkeringsregelverk, er cowboyene i bransjen. Det lever jeg godt med.

Les flere debattinnlegg her.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger