Debatt

«Med sitt forslag viser MDG at de ikke ønsker å satsa på distriktene»

Til høsten er det stortingsvalg, og vi har flere partier å velge mellom. I dette innlegget har jeg lyst til å belyse hva som skjer dersom MDG får innvirkning på dagens politikk.

BENSINPRISER: Arild Sandvoll frykter at økende bensinpriser vil gå hardt utover bedrifter i distriktene. Foto: Trond Tomassen 

meninger

Tidligere hadde Hammerfest en sterk fiskeindustri, men etter krisen i fiskerinæring ble kommuneøkonomien dårlig i Hammerfest. Etter at Melkøya kom i drift fikk Hammerfest en bedre kommuneøkonomi. Det er ikke bare Hammerfest som fikk oppleve en positivt utvikling av Melkøya, men også andre deler av Vest-Finnmark.

Har MDG tenkt på hva befolkning i Vest-Finnmark skal leve av dersom man avvikle Melkøya. I dag får staten store inntekter av olje. Har MDG tenkt hvordan vi skal opprettholde samme levestandarder som i dag uten oljen?

Vi blir flere og flere eldre, og hvordan skal vi klare å dekke pensjonsutgiften uten olje? I 2010 overtok fylkeskommune ansvar for fylkesveier fra staten, og vi har store etterslep som skal tas igjen. Med mindre oljepenger vil det gå flere tiår før vi får god standard på våre veier.

Verdier skapes ikke på Aker Brygge, men ute i distriktene. Mange av disse plassene har ikke jernbane og trenger gode veiløsninger for å få sine produkter ut. I tillegg vil kommunene få mindre penger til å løse viktig kommunale oppgaver slike som skole, eldreomsorg og andre oppgaver som kommune er pålagt ifra staten.

Fra 2. januar økte bensinprisen. NHO-sjefen for Finnmark, Troms og Svalbard gikk ut og advarte at dette ville ramme bedrifter i distriktene. Ved å øke bensinprisen vil de som bor i distriktene får dyrere varer på grunn av at transportfirmaene må få dekket sin kostnader ved en økning av bensinpriser.

Dagsrevyen hadde innslag om de høye bensinpriser. Der ble Mona Nicolaisen (MDG) spurt om hvor mye hennes parti hadde tenkt å øke prisen med. Svaret var fem kroner per liter. Hun ble stilt spørsmål om hvordan MDG hadde tenkt på de menneskene som bor ute i distriktene og hvordan de skal ta hensyn til dem. Hennes svar var at de skulle bygge ut ladestasjoner, slik at flere kunne bruke elbil.

I tillegg er det dårlig utbygd kollektivtransport ute i distriktene. De som bor der er nødt til å bruke bil for å komme seg til butikk og andre gjøremål.

Representanten Nicolaisen kunne ha flyttet ett år til Skrolsvik, og fått seg jobb på Finnsnes. Da hadde hun opplevd på kroppen hvor dårlig kollektivtransporten er utbygd.

Med dette forslaget, er det tydelig at MDG ikke ønsker at folk skal bo i distriktene.

Helse Nord får en sum fra staten til å drifte sykehus og ambulansetjeneste. UNN har i dag ansvaret for ambulanse fra Tysfjord i sør, til Kvænangen i nord. Med denne økningen i bensinprisen må UNN ta fra den store potten. Det blir mindre penger til å drive pasientbehandling og investere i nytt utstyr.

I tillegg er en økning på fem kroner i bensinpris en dårlig familiepolitikk. Mange av de eldre som bor i distriktene trenger bil for å delta i forskjellige aktiviteter. Med en økning i bensinpris vil eldre få en dårlig alderdom.

Mange småbarnsfamilier har barn som deltar på forskjellige aktiviteter. De er nødt til å bruke bil for å bringe barna fordi det er dårlig busstilbud på stedet. Bensinprisen er noe som vil ramme småbarnsfamiliene.

Dersom man ønsker å opprettholde bosettingen i distriktene, skulle man senket bensinprisen der, og økt det i sentrale strøk hvor kollektivtransport er godt utbygd.

Med sitt forslag viser MDG at de ikke ønsker å satsa på distriktene. Det er også tydelig at de ikke har en god familiepolitikk.