Debatt

«Jeg har ingenting imot at kommunen støtter Arctic Race, men...»

FOLKEFEST: Arctic Race of Norways målgang i Tromsø spås å bli en enda større folkefest enn i 2013. FOTO: P. PERREVE/ ARCTIC RACE OF NORWAY  Foto: P.Perreve

meninger

Hvert eneste år, de siste fem årene, har undertegnede bedt kommunen om at arbeidet med gamlebyen måtte tilgodeses med en sum på budsjettet.

Kommunen har hver gang svart: Vi finner dessverre ikke penger til dette formålet, selv om vi synes at formålet både er godt og viktig. («Kassa er dessverre bunnskrapt»).

Politikk handler som kjent om å prioritere, og jeg er innforstått med det faktum at det ikke finnes penger til alle gode formål. Derfor har jeg da også lojalt innfunnet meg med, og godtatt, den tilbakemeldingen jeg fikk fra kommunen.

Men: Samme år, som vi fikk avslag på vår søknad om kroner 50.000, kunne vi like etter avslaget, til vår store forbauselse, lese at sykkelløpet Arctic Race var tilgodesett med hele to millioner kommunale kroner.

Dette var penger som ikke lå inne i budsjettet, men som kommunen tilsynelatende bevilget «rett over bordet», og utrolig nok; fra en bunnskrapt kasse. (At fylkeskommunen fant hele 15 millioner kroner til samme formålet, hører for så vidt med til den samme historien).

Nå står vi foran et nytt Arctic Race, og i avisene kan vi lese at kommunen denne gangen må ut med det dobbelte beløpet, altså cirka fire millioner kroner. Så vidt jeg vet så ligger disse pengene heller ikke i år inne på budsjettet som egen post.

Jeg har ingenting imot at kommunen støtter Arctic Race, men siden politikk som sagt handler om å prioritere, så forundrer det meg at kommunen ikke samtidig kan bevilge et lignende beløp til utvikling av gamlebyen, og ivaretakelse av byens historie.

Kan noen i kommunen forklare meg (og gjerne forsvare) hvordan to millioner kroner over natta kan legges på bordet til et sykkelløp, mens to millioner kroner ikke kan bevilges til gamlebyen?

Dette samtidig som kommunen har gitt oss beskjed om at det ikke finnes penger på budsjettet, verken til gamlebyen eller andre gode formål.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger