Debatt

«La 2017 bli den norske bondens år»

Denne våren skal Stortinget behandle stortingsmeldingen om jordbruket. Senterpartiet vil bruke den muligheten til å gi et løft for norsk matproduksjon og norske bønder.

(Arkivfoto: Knut Nedrås, NTB Pluss) 

meninger

Alle land har en rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Det skaper verdier, arbeidsplasser og er en viktig del av landets beredskap. I tillegg er det flotte landet vårt et resultat av generasjoners arbeid for å dyrke mat i alle deler av landet.

Regjeringen har i sin jordbruksmelding foreslått en politikk for å liberalisere og sentralisere matproduksjonen. Stortinget kan i sin behandling velge å gjøre mindre justeringer i regjeringens politikk eller vi kan legge grunnlaget for en ny vår for norsk mat og den norske bonden. Senterpartiet vil det siste.

Mer stordrift, sentralisering, økt medisinbruk og mer transport er dårlige svar for norsk landbruk. Vi må erkjenne at matproduksjon bygger på biologiske prosesser og lage en politikk ut fra dette. Vi kan ikke øke matproduksjonen bare ved å gjøre de største gårdene større.

Jeg håper at arbeidet med jordbruksmeldingen vil skape mye engasjement blant bønder, men også blant forbrukerne. Hver dag spiser vi norsk mat og derfor angår matproduksjon og landbrukspolitikk oss alle.