Debatt

«Skal godsoverføring til sjø bli mer enn en intensjon, må det satses»

En mindre oljeavhengig økonomi og morgendagens arbeidsplasser er avhengige av gode og miljøvennlige transportløsninger.

UTVIDES: Havneprosjektet i Tønsvika er allerede i gang, men fase to er ennå ikke gått i gang med. Dette skulle i utgangspunktet gjøres et tidspunkt før 2020, men nå kan det muligens fremskyndes.  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Havnene blir viktigere når sjøtransporten går over på andre energiformer. Som et energisenter vil havnene spille en viktig rolle i å legge til rette for bruk av nye og klimavennlige drivstofftyper. Eksempelvis strøm til hybridskip, biofuel eller hydrogen for å nevne noe.

Grønne forsyningskjeder er også avgjørende for at vi skal klare å omstille oss til lavutslippssamfunnet og vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Gjennom historien har havnene langs kysten vært selve drivkraften bak byutviklingen. Ved å knytte produksjon og marked sammen, har havnene bidratt til utvikling av arbeidsplasser og skapt vekst i byregionene.

Omstilling til morgendagens levebrød og en grønnere hverdag setter nye krav til logistikken fra leverandør til sluttbruker. Det er et kollektivt ansvar for alle i kjeden fra selger til kunde. Rammebetingelser må stimulere så det grønne alternativet blir lønnsomt.

Skal godsoverføring til sjø bli mer enn en intensjon, må det satses. Første steg er å sikre like konkurransevilkår mellom vei, sjø og bane. Sjøveien, det miljøvennlige alternativet, må utnyttes der det er hensiktsmessig å sette godset på kjøl.

Havnene er klare. Et nylig publisert studie viser at norske havner er mer produktive enn de øvrige nordiske havnene og når havnene i tillegg har konkurranse- dyktige priser sammenlignet med andre skandinaviske land, bør forholdene ligge til rette for utnyttelse av sjøveien.

Norge må sørge for at bedriften, i jakten mot lavere kostnader, velger å fortsette sin produksjon her hjemme. Da blir alle vinnere!

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger