Debatt

Enklere og mer gunstig aksjesparing

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

meninger

Regjeringen vil gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Derfor er jeg glad for at regjeringens forslag til aksjesparekonto ble vedtatt av Stortinget før jul. Ordningen kan bidra til at småsparerne investerer mer i aksjer og aksjefond og gjennom dette øker deres eierskap i norske bedrifter.

Reglene går ut på at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto for investering i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond. Gevinster ved salg av aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler på kontoen skattlegges ikke i salgsåret, men først når de tas ut fra kontoen.

Personlige aksjonærer kan dermed reinvestere gevinstene i andre aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler uten at dette utløser beskatning. Det vil gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omdisponere sin portefølje av aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid før reglene kan settes i kraft. De vedtatte reglene må suppleres med forskrift om hvem som skal kunne tilby aksjesparekonto. Finansdepartementet arbeider med et høringsnotat om den tekniske utformingen av ordningen, og hvem som skal kunne tilby aksjesparekonto.

Vi tar sikte på at dette kan gjennomføres raskt slik at personlige aksjonærer kan opprette en aksjesparekonto i løpet av første halvår i år. Det ser jeg fram til. I en tid der tradisjonell banksparing gir liten avkastning, er det bra at småsparere kan investere mer i arbeids- og næringsliv.

Og kanskje på sikt vil akkurat din aksjesparekonto være et lite bidrag til vekst og nye arbeidsplasser.