Debatt

«Kjære russ»

Du husker helt sikkert den beste læreren du noen gang har hatt. Vil du bli en slik lærer?

Illustrasjon. 

meninger

Kjære russ 2017. Verdens viktigste yrke trenger deg, og med master i lærerutdanning fra UiT Norges arktiske universitet kan du velge og vrake i viktige jobber i hele landet. Når de første lærerne i Norge med master i lærerutdanning var ferdig ved UiT våren 2015, fikk alle jobb med en gang. Da det neste kullet var ferdig ved UiT våren 2016, kunne de også velge og vrake i jobber over hele landet.

I media var det oppslag om at rektorer ikke fikk tak i så mange nyutdannede lærere fra UiT som de ønsket. Om fem år kan det være du som er så attraktiv i arbeidsmarkedet.

Dette er en jobb som ikke er kjedelig og hvor du hver dag gjør noe meningsfylt og du hjelper barn til en bedre fremtid.

Hos oss får du en utdanning med fokus på forsknings- og utviklingsarbeid. Det gjør at vår lærerutdanning både er faglig spennende og oppdatert.

Vi var også tidlig ute med å invitere praksisskolene inn i utdanningen for å bli så praksisnær som mulig. Resultatet ble egne Universitetsskoler, hvor du gjennomfører din praksis og forskning.

Du blir kjent med skolen, forsker på spennende tema som skolen trenger mer fokus på og du deler din kunnskap med skolen etterpå. Fra 2017 utvider vi universitetsskolesatsingen til å inkludere den videregående skolen og lektorutdanningen.

På lektorutdanningen har UiT aldri før hatt så mange studenter som ønsker å bli realfagslærere. Vil du jobbe i den videregående skolen? Da tilbyr vi en utdanning som inkluderer spennende forskning og god praksis.

Det samme får du på masterutdanningen til grunnskolen, både for trinn 1.-7 og for trinn 5.-10.

Vi var først i Norge med å innføre lærerutdanning på masternivå og vår master er fortsatt unik. Mens resten av Norge opplevde en nedgang på ti prosent i antall studenter som startet på lærerutdanningen, hadde vi en økning på 40 prosent i Tromsø. Vi håper at økningen fortsetter til høsten, og vi håper at du vil bidra til det.

Så kjære russ 2017: Tenk igjen på den beste læreren du har hatt fram til nå, søk lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet og bli en slik lærer for mange andre barn.

Uansett, lykke til med skolearbeidet i vårhalvåret og veien videre etter høsten 2017.