Debatt

«En hyllest til de frivillige»

Kirkens SOS Norge har i 40 år drevet sin krisetjeneste fullt og helt bemannet av frivillige.

KIRKENS SOS: Svanhild Hanssen Posti (bak) kommer med en hyllest til alle som jobber frivillig. Her sammen med Anne Merethe Brech. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Nord-Hålogaland har sitt senter i Tromsø, der over 8.000 henvendelser ble besvart i 2016 av frivillige medarbeidere. Kirkens SOS har valgt seg 1. februar hvert år til å fokusere på det å være noen for andre. Ved sentret vårt i Tromsø har vi rundt 50 frivillige som året rundt, kveld og natt, er til stede for mennesker i krise. Derfor vil vi her hylle frivilligheten!

Imponerende 66 prosent av befolkningen i Norge sier de har deltatt i frivillig arbeid det siste året. Det tilsvarer nesten 2,8 millioner mennesker. Dugnad er en del av den norske kulturen, og tallene viser at den frivillige innsatsen lever i beste velgående!

Frivillighetens verdi kan måles på mange måter. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at frivillig arbeid utført gjennom frivillige organisasjoner utgjorde 150.000 årsverk og skapte verdier for over 70 milliarder i 2014. Tallene er så store at de er vanskelige å fatte for de aller fleste.

Frivillighet har en helt egen verdi. For nettopp gjennom dette fenomenet, gjennom menneskers engasjement for gode saker, bedre liv, fremmes mot og livsglede. Norge ville vært annerledes og fattigere uten frivillige hender og hjerter i innsats for andre.

100.000 frivillige organisasjoner i Norge bidrar på ulikt vis. De løser ulike oppgaver som til sammen gjør at hjulene går rundt og at vi har det bedre – sammen. Kirkens SOS er en av veldig mange, og vår oppgave er å fremme livsmot og håp for mennesker i følelsesmessig- og eksistensiell krise. For livet kan være både godt og vondt, lett og krevende – og da trengs det noen som kan ta de vanskelige samtalene. Livet blir litt bedre når det er noen der med tid til samtale. Vi får ofte tilbakemeldinger fra dem som tar kontakt med 22 40 00 40 at har det har en særegen verdi å snakke med et medmenneske som er der for dem, frivillig.

Alle som svarer på telefoner, meldinger og chat hos oss er frivillige. De er her klokken 04.00 natt til 1. juledag og klokken 14.00 en helt vanlig tirsdag. Uten dem ville det ikke vært noen Kirkens SOS.

Det er en storhet i det å vite at liv kan reddes, håp kan skimtes, fremtid kan anes, glede kan spire, livsmot kan gro. Kirkens SOS er stolte av at det til enhver tid er rundt 1.000 mennesker i Norge som dedikerer deler av sin tid og oppmerksomhet ene og alene rundt det å være til stede for dem som måtte trenge det. Være der fordi vi alle trenger hverandre og ingen skal behøve å være alene når livet er vanskelig. Det er ikke liten innsats som blir gjort, helt frivillig.

Vi steker vafler, trener det lokale idrettslaget, er speiderledere, bidrar i velforeningen, organiserer loppemarked, er på dugnad i borettslaget og båthavna, plukker søppel i fjæra, er bøssebærere under TV-aksjonen, er besøksvenn, telefonvakt hos Kirkens SOS, og mye, mye mer. Hva er det som driver oss?

En forskningsrapport fra 2015 bekrefter at frivillig arbeid er noe vi gjør fordi vi mener det er viktig og i tråd med verdiene våre. Vi mennesker trenger å føle at vi betyr noe for andre. I tillegg er det viktig for mange å lære nye ting og bygge egen kompetanse.

Til tross for den omfattende frivillige innsatsen som skjer, og de veldig mange som allerede bidrar frivillig, så jobber enhver frivillig organisasjon hele tiden med å knytte til seg nye ildsjeler. Da er det godt når forskningen viser at mange av dem som ennå ikke er frivillige, kunne tenke seg å bli det. På spørsmål om hvorfor de ikke er frivillige enda, svarer folk at de ikke har blitt spurt. Det kan vi heldigvis gjøre noe med. Jeg tar utfordringen, og om du er en av dem som ikke har blitt spurt, så benytter jeg anledningen til å spørre deg nå: Kan du tenke deg å bli frivillig? Kan du tenke deg å være «en for andre» og gjøre en innsats som betyr noe for andre mennesker?