Debatt

«Pensjonisters økonomi»

Det er mye god livskvalitet og folkehelse i bedre økonomi. Folk med god økonomi har en tendens til spise sunnere og ha høyere aktivitetsnivå, men også leve lenger.

Illustrasjonsfoto  Foto: Trond Sandnes, Folkebladet

meninger

Å styrke økonomien til pensjonistene i form av økte skattelettelser, redusert avkorting og økt pensjon gjør at mange pensjonister får bedre råd til å delta på flere aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet, reiser og ferier. Man blir også bedre i stand til å gjøre mindre investeringer som robotstøvsuger eller andre tekniske hjelpemidler i hjemmet, som gjør at man øker muligheten for å kunne leve lenger i egen bolig. Kort og greit muligheten til en bedre og enklere hverdag.

Fremskrittspartiet er opptatt av å styrke de eldres økonomi. Vi er det eneste partiet som ønsker å gjøre noe med underreguleringen av pensjon, og vi er det eneste partiet som ønsker å fjerne avkortingen av pensjon til gifte og samboende pensjonister. På tross av at vi er alene om dette, har vi i regjering sørget for å få gjennomslag for å redusere avkortingen fra 15 prosent til 10 prosent, noe som sørger for at 650.000 alders- og uførepensjonister får redusert avkorting. For et pensjonistpar tilsvarer dette over 8.000 kroner mer i 2017.

Videre så er jeg glad for at Frp/H-regjeringen i budsjettforlik med KrF og V har styrket økonomien til enslige minstepensjonister med 4.000 kroner mer i året. Dette er et beløp som økes med ytterligere 4.000 kroner i september 2017.

FrP er dessverre alene om å også ville fjerne underreguleringen av pensjon. Slik det er i dag risikerer alderspensjonistene negativ kjøpekraftsutvikling. Dette skyldes pensjonsforliket som alle partier, med unntak av Fremskrittspartiet, sto bak i 2011. I dette pensjonsforliket la man til grunn en underregulering av alderspensjonene med 0,75 prosent, noe som betyr at pensjonistene får redusert sin kjøpekraft i de årene pris- og kostnadsveksten blir tilnærmet lik lønnsveksten, noe som skjer ved moderate oppgjør.

Vi håper at vi etter valget 2017 fortsatt kan bidra til å styrke økonomien for pensjonistene, men i forhandlinger er det kjøttvekta som gjelder. Vil du i september styrke partiene som vil ha underregulering og fortsatt avkorting, eller gi din stemme til det ene partiet som vil fjerne dem begge?