Debatt

«Bilkjøring for moro skyld?»

Britt Hege Alvarstein 

meninger

1. Endrer bompenger folks kjørevaner?

Antakelig ikke. Jeg kjenner ingen som for moro skyld kjører i tidsrommene, mellom kl 07.00-09.00 og kl 15.00-17.00 eller utenom disse tidsrommene for den saks skyld.

2. Slutter folk å kjøre selv om de blir pålagt en masse avgifter?

Antakelig ikke. De fleste må til og fra jobb, evt slippe av og hente barn i barnehage eller på skole i samme slengen.

3. Kan de fleste slutte å bruke bil for så å gå og sykle?

Antakelig ikke. Det er Tromsøs topografi og klima som gjør det vanskelig for de fleste. Lange avstander, ustabilt vær og fysisk form.

4. Kan de fleste velge bort bil til fordel for buss?

Antakelig ikke. For få noen vil det muligens være et alternativ enkelte dager. De fleste har allerede vurdert buss, men har av ulike grunner valgt det bort.

5. Vil kjøring utover jobbkjøring avta?

Antakelig. «Unødvendig» kjøring til famille og venner, kino, teater, dagligvarehandling, handel i sentrum og på kjøpesenter, svømming, kulturskole, fritidsaktiviteter og så videre vil for mange bli et spørsmål om økonomisk prioritering. Mange vil merke på lommeboka at det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, slik at de må begrense kjøringa. Da snakker vi ikke om kjøring i rushtiden som oftest er arbeidskjøring, men alt ut over det.

6. Har alle mulighet til å bo eller kjøpe bolig i sentrum, der det er fritak for bompenger ?

Antakelig ikke. Det er ikke mulig å skaffe så mange boliger i sentrum uten å rasere byen og folks private økonomi, for ikke å snakke om miljøaspektet ved å ta vare på eksisterende boliger og den infrastruktur som allerede er bygd.

7. Er bompenger en ordning som kan oppfattes som rettferdig for innbyggerne i Tromsø?

Nei, drivstoffavgiften derimot er stort sett akseptert av kommunens innbyggere og næringsliv.

8. Nytter det å engasjere seg i denne saken?

JA. Folket har tidligere snudd politikerne i kommunen, nevner som eksempel forslaget om å legge ned sykehjemmet i Tromsdalen. Husk, politikerne er folkets talerør, de aller fleste vil lytte dersom presset utenfra blir stort nok.