«Tromsøpakken er for stor og ambisiøs - den blir en tapersak for alle parter»

På medlemsmøte har Tromsø Senior Høyre diskutert grundig det forestående bompengeprosjektet i Tromsø og har følgende oppfatning av at Tromsøpakken er for stor og ambisiøs. Den blir ren tapersak for alle parter.

BER OM UTSETTELSE: Rolleiv Lind og seniorene i Tromsø Høyre ber om at bompengesaken utsettes. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Saken må ikke tvinges frem av et mulig flertall i kommunestyret da en stor del av kommunens innbyggere er i mot prosjektet i sin nåværende form og derfor vil bli overkjørt av et tvangsvedtak. Den er meget kontroversiell og har liten eller ingen forståelse i befolkningen

Det er stor fare for feilbeslutning med dette dårlige og ufullstendige saksoppsettet. Beslutningen kan bli en useriøs « harelabbeslutning».

LES OGSÅ: Høyre vil utrede bomstasjoner på Kvaløya og i Tromsdalen

Tromsø behøver ikke nødvendigvis en bymiljøavtale i sin foreslåtte form og størrelse og med slik elendig begrunnelse. Det er en urimelig fordeling av pengebruken som må endres:

• 45 prosent til vegformål

• 30 prosent til kollektivformål

• 25 prosent til sykkel.

LES OGSÅ: "Når selv Frp vil ha høyere avgift, skjønner man at noen mener alvor"

Veginvesteringene skal dessuten tas til slutt i perioden slik at bilistene betaler i mange år uten at det foretas noen forbedring av vegene.

Årsaken til utsettelse må være:

1. Saksoppsettet er mangelfullt og ufullstendig da en rekke forhold ikke er behandlet eller mangelfullt utredet. Det er mye dårligere kvalitetsmessig enn det bør være og sammenliknet med de konsekvensvurderingene som ble gjort i forbindelse med den opprinnelige saksbehandlingen av drivstoffavgiften.

2. Saksfremstillingen inneholder ikke fullstendig beslutningsrelevant informasjon. Den inneholder bare Statens vegvesen sine teknisk/økonomiske vurderinger, men ikke andre konsekvensvurderinger som politikerne må ha kjennskap til. Slike konsekvensvurderinger har heller ikke Statens Vegvesen kompetanse til å utarbeide, men må gjøres av Tromsø kommune.

3. Ren vegprising for bestemte vegprosjekter kan være aktuell f.eks for Kvaløyforbindelsen som vegprisingsobjekt og andre prosjekter i av pakken.

4. Det er heller ikke utarbeidet forskjellige alternativer for:

a. Totalt investeringsnivå (må det investeres for 8 mrd kr. kan det trekkes ut deler av den totale kostnadsplanen som både kan utelates og utsettes. Her kan nevnes fjerning av tunneltraseer i Tromsøya).

b. Kombinasjon av drivstoffavgift og bompenger.

c. Hvor langt vil det rekke å benytte en forhøyet drivstoffavgift i sammenheng med at den totale kostnadsrammen reduseres. Vil dette kunne være et forsvarlig opplegg). Drivstoffavgiften er en meget rasjonell og kostnadseffektiv innkrevingsform.

5. Den økonomiske belastningen for bilbrukerne. Dette gjelder både arbeidsreiser i kombinasjon med barnehager, skole, idrettsaktiviteter, lagsaktiviteter, kulturaktiviteter, foreningsaktiviteter både på dagtids og kveldstid. Dette bli så store beløp at det vil bli meget merkbart både økonomisk og aktivitetsmessig som vil medføre redusert aktivitet.

6. Det er aldersgruppene mellom 25 og 60 år som vil merke mest ulempene med et bompengesystem mest fordi de er mest avhengig av bil daglig.

7. Uklare og usikre kostnadsvurderinger for de aktuelle prosjekter som alle vil blii vesentlig dyrere enn opplyst fordi disse er satt opp på basis av kalkyler og ikke anbud samt at de er i faste priser og ikke inflasjonstilpasset.

8. Usedvanlig dyr driftsform for bommene på 400-600 millioner kroner i perioden.

9. Effektene av redusert antall maks bompasseringer per måned må utredes. Bare 100 er nevnt.

Hva er effekten av maks tall på 80 eller 60 passeringer i måneden ?

10. Kan 1-timesregelen gjøres lengere f.eks utvides til 60 eller 90 min mellom 2 bompasseringer uten ekstra avgift.

11. Får vi et helt dødt sentrum mest besøkt av utenlandske turister, mens byens befolkning vil føle seg innestengt og utestengt av en rekke kostbare bomstasjoner.

12. Vil attraktiviteten og lønnsomheten av å drive forrretningsvirksomhet i sentrum falle fordi det blir for dyrt å ta med bilen. Vil forretninger bli nødt til å flytte ut av sentrum fordi du tar ikke en snøfreser eller plenklipper i en plastpose og bærer inn på bussen

13. Dette stanser den mulige utvidelsen av Fjellanlegget fordi behovet for parkeringsplasser reduseres.

14. Hvilken virkning vil dette få for utviklingen av eiendomsverdier både i sentrum og andre steder både forretningseiendommer og boligeiendommer. Helt sikkert at det vil få virkninger avhengig av beliggenhet. Noen steder går de ned betydelig andre steder motsatt.

15. Hva skjer med Tromsøbadet på toppen av øya. Forsvinner de økonomiske forutsetninger for besøk og inntekter når inntektene går drastisk ned. Faren er stor da mange planlegger å bruke bilen dit.

16. Hva skjer med busstakstene-skal de reduseres eller blir det gratis å ta buss?

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger