Alternativer til bompenger

Miljøpartiet De Grønne mener at satellittbasert veiprising og fjerning av bompengefinansiering fra Kvaløyforbindelsen er ansvarlig, mer målrettet og rettferdig.

KUTT KVALØYFORBINDELSE: Barbara Vögelse (MdG) vil droppe Kvaløyforbindelsen og innføre satelittbasert veiprising heller enn bompenger. 

meninger

Det skal innføres bompenger i Tromsø kommune i forbindelse med forhandlinger om en bymiljøavtale (Tenk Tromsø). Hvorfor? Fordi luften i Tromsø er blitt helsefarlig, veiene er overbelastet og bussene ikke lenger kommer fram.

Fordi vi kjører hvor som helst, når som helst, akkurat når vi finner det for riktig å kjøre. Samtidig irriterer vi oss over køene, dårlig kostende veier og helsefarlig luft. Men hva er en kø? Summen av bilene vi kjører! Hvem sliter på asfalten og blåser ut helsefarlig eksos? Bilene vi kjører. Så lenge vi ikke innser det og reduserer kjøringen vår frivillig, så må det andre tiltak til.

Et hovedargument for en ny Kvaløyforbindelse var beredskapssituasjonen. Å være avhengig av én forbindelse til Kvaløya ble ansett som en stor risiko for brannberedskap. Nå har Brann og redningssjefen kommet med et forslag til ny brannordning for Tromsø kommune, der han blant annet skriver: På grunn av trafikale forhold med økt trafikk og mindre fremkommelighet fra hovedstasjonen vil man måtte vurdere å etablere døgnkontinuerlig beredskap på Kvaløya allerede nå. “Allerede nå” tolker vi som “før brua er ferdig”. Han skriver i tillegg: Lokalisering av en ny brannstasjon på Kvaløya vil jf. ROS-analysen medføre bedre beredskap og kortere innsatstid til en rekke av områdene i distriktet samt «Kvaløybyen».

Ved å sikre beredskapssituasjonen med en ny brannstasjon på Kvaløya forsvinner det viktigste argumentet for denne investeringen på 1,8 milliarder kroner. Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor at planlegging av en ny døgnkontinuerlig bemannet brannstasjon på Kvaløya fremskyndes.

De fleste vet vel at Miljøpartiet De Grønne er mot bygging av en ny Kvaløyforbindelse fordi den ikke vil redusere det totale trafikkvolumet. Tvert imot. Økt kapasitet gir økt trafikk.

Dessuten er det uansvarlig å finansiere brua gjennom bompengeordningen som nå diskuteres. Hvorfor? Ja, fordi kommunen over flere tiår vil være avhengig av høye bompengeinntekter. Men hvis ordningen fungerer som et effektivt trafikkreduserende tiltak, går bompengeinntektene ned og kommunens evne til å betjene lånet for Kvaløyforbindelsen svekkes.

Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor at en eventuell ny Kvaløyforbindelse finansieres uavhengig av Tenk Tromsø.

Det kan koste 600 millioner kroner å etablere og drifte bomstasjonene. Det er en uhyrlig sum! Og hvem skal betale? Selvfølgelig bilistene. Men hvem vil man ha av veiene? Bilene! Vi mener at konsekvensen kan fort bli at nedbetaling av gjeld prioriteres fremfor maksimal trafikkreduksjon og effektive miljøtiltak.

Bompengesystemer er noen av de minst effektive måtene å kreve inn avgifter. Store summer går til investeringer, vedlikehold og administrasjon. Store fysiske installasjonene gjør systemet lite fleksibelt.

På flere steder i Europa brukes satellittbasert veiprising (Global Navigation Satellite System, GNSS). Både NAF og KNA anbefaler satellittbasert veiprising fremfor bompenger! Satellittbasert veiprising er mye billigere å bygge ut og drifte enn bomstasjoner. Kommunen slipper i tillegg å stenge av og omregulere veier for å hindre sniktrafikk.

Satellittbasert veiprising er mer fleksibelt. Betaling kan for eksempel gjøres avhengig av hvor du kjører, når du kjører, hvor langt du kjører, om du har elbil eller fossilbil, om du har piggdekk eller ikke, er næringsdrivende osv. En ordning basert på kjørt distanse vil kunne oppfattes som mer rettferdig, ikke minst for dem som er på handletur, venter på at ungene blir ferdig med trening, utfører et snekkeroppdrag med bilen foran døra, eller jobber som hjemmehjelp. Ved å ikke ha et tidsvindu på én time vil stressnivået for mange senkes, noe som også kommer trafikksikkerheten til gode.

Miljøpartiet De Grønne mener at satellittbasert veiprising er bedre egnet for Tromsø rimeligere i investering og drift, og lett å justere dersom ønsket effekt uteblir eller trafikkutfordringene endrer seg.

Vi vil derfor foreslå at Tromsø kommune tilbyr seg som pilotkommune for satellittbasert veiprising.

Sone 1 er stor og har nesten 20.000 innbyggere. Det kan derfor fortsatt bli mye trafikk gjennom sentrum. For å lede mest mulig trafikk gjennom tunnelen foreslår vi etablering av ytterligere to bompengestasjoner. Én i Hansjordnesbukta og én ved Polaria. Vi ber også om at tunnelinnslaget i Vestregata vurderes stengt for utkjøring for å avlaste sentrum.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å gi rabatt til de som kjører miljøvennlig og minst, ikke til de som kjører mest! Dagens forslag går ut på at alle betaler opp til et visst maksbeløp. Vi foreslår et bunnfradrag, men omfanget og type kan diskuteres.

Hvis man går inn for satellittbasert veiprising kunne man for eksempel si at man kjører gratis på søndager og har hver måned et visst antall kilometer utenfor rushtid gratis. Heller ikke betaling for bruk av tunnelene på øya og Tromsøsundtunnelen.

Hvis man går inn for bomstasjoner kunne man gi 10 gratis timer per måned utenfor rushtid. Det motiverer til kompiskjøring, deling på kjøring av ungene, men straffer ikke de som bor utenfor byen og som skal en lørdagsformiddag til sentrum eller på en konsert en fredagskveld.

Videre foreslår vi at alle privatbiler kan kjøre gratis i perioder der det ikke finnes noe busstilbud (som for eksempel midt på natten) og at elbiler betaler lavest sats i rushtiden og kjører gratis utenfor.

For Miljøpartiet De Grønne er det viktig at det ikke skal lønne seg å kjøre bil. Nå kan to personer kjøre fram og tilbake fra Slettaelva til Jekta på en time – bompenger utenfor rushtiden blir 15 kroner. Kjører man buss, betaler man 60 kroner for to personer. Kollektiv skal koste betydelig mindre før det blir attraktivt å la bilen stå.

Ingen, heller ikke vi i Miljøpartiet De Grønne er glad i bruk av tvang for å redusere biltrafikk, men hvis vi skal komme i mål, så er vi nødt til å finne effektive løsninger. Løsninger som er fleksible og ikke for dyre i etablering og drift og der belastningen fordeles bedre. Vi mener at satellittbasert veiprising og fjerning av bompengefinansiering fra Kvaløyforbindelsen i Tenk Tromsø er nettopp det; ansvarlig, mer målrettet og rettferdig.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger