Debatt

«- Uten en jernbane på langs av hele Nord-Norge vil landsdelen om få år stagnere»

TOG: Illustrasjonsbilde: Gorm Kallestad / Scanpix 

meninger

Tromskomiteen for jernbane har avholdt sitt årsmøte i Tromsø 22. februar 2017. Vi ser med glede på den økte jernbanesatsingen i Sør-Norge, først av den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013, så ytterligere økt av den blåblå regjeringen og samarbeidspartiene KrF+V fra 2013 til 2017.

Økt vedlikehold, ny ferdigstilt jernbane langs Mjøsa, pågående arbeid med Follobanen sørover fra Oslo og modernisering av jernbanen mellom Bergen og Arna er et gode for landet. Det er dessuten enighet om å bygge Ringerikstunnelen som vil korte ned Bergensbanen med en time.

Vi i Tromskomiteen for jernbane vil likevel påpeke en stor forsømmelse i norsk jernbanepolitikk. Det er nemlig med godstransport over lange avstander (lengre enn 500 km) at jernbanen har sitt største fortrinn når det gjelder miljøhensyn og lønnsomhet. Da må det ikke ensidig satses på persontransport på det sentrale østlandsområdet.

Internasjonalt har jernbanetransport lenge vært viktig mellom vest og øst i land som Canada, USA, Russland og Australia. En tid nå har det også gått godstog mellom Yiwu i Kina og Madrid i Spania. Disse tar 21 dager, mens en sjøtransport tar seks uker, og veitransport er i praksis umulig. 18. januar 2017 åpnet også en ny godstogforbindelse mellom Yiwu i Kina og London i England.

Også i Norge har man vellykket erfaring med godstog på lange strekninger. Etter en beskjeden start i 1993 går det nå nitten godstog hver eneste uke i hver retning mellom Narvik og Oslo gjennom Sverige. I hovedsak transporteres forbruksvarer nordover og marine produkter sørover.

Trafikken øker år for år, og snart vil det svenske jernbanenettet fylles opp. Uten en jernbane på langs av hele Nord-Norge vil landsdelen om få år stagnere og fullstendig komme i bakleksa. Dersom nasjonale myndigheter fortsatt ønsker å utvikle næringslivet i Nord-Norge på en miljøvennlig måte, og dersom nordområdesatsingen er alvorlig ment, er Nord-Norgebanen på langs av hele landet nødvendig.

Også forsvarets transportbehov for tunge enheter er noe som taler for Nord-Norgebanen. Tromskomiteen for jernbane oppfordrer regjering, storting, LO, NHO og jernbaneforkjempere i Sør-Norge om å tenke helhetlig på hele landet. Nord-Norgebanen må nå på dagsorden, ikke minst i Nasjonal Transportplan 2018-2029!

Vi forventer at partiene foran høstens valg har et punkt i sine program om realisering av Nord-Norgebanen for slik å samle landet.