«KrF, NTP og Nord-Norgebanen»

meninger

Regjeringen skal bruke 1000 milliarder kroner de neste 12 årene på Nasjonal Transportplan (NTP). Halvparten skal brukes på jernbane. Dette er en miljøriktig og fremtidsrettet prioritering. Men hva med Nord-Norge. Skal ikke vi få vår del av pengebruken på jernbanebygging. Dette har vi ikke hørt noe om i de godbitene fra NTP som er sluppet fri så langt.

Det er ikke lenge igjen til regjeringen legger fram den helhetlige NTP og så langt har vi barer fått hørt noen lekkasjer fra regjeringen og samarbeidspartiene. Det er flere positive prosjekter som blir å komme Troms til gode, men jeg savner noe om jernbaneutbygging i Nord-Norge.

Som andrekandidat på stortingslista og fylkesleder for Troms KrFU så mener jeg at KrF ikke kan støtte en NTP uten at det står noe om jernbanebygging nordover i landet.

Et flertall på Stortinget har tidligere uttalt seg positiv til bygging av jernbane i nord, men at en ville avvente utviklingen i Nordområdene før en ville ta stilling til videre utbygging. Siden den gang har næringslivet i nord gjennomgått store positive endringer og nye tall viser at Nord-Norge bidrar nå vesentlig mer til norsk eksport. Så hva er det vi venter på?

I April er det landsmøte i KrF og fra Troms har vi foreslått klare formuleringer til kommende Stortingsprogram om at det må satses på jernbanebygging i Nord. Jeg forventer at disse punktene blir vedtatt og at dette blir fulgt opp av KrF på Stortinget.

KrF har i mange tiår vært positiv til å satse på mer jernbane i Nord-Norge. Nå er KrF i en slik posisjon at vi kan forhandle med regjeringen om NTP. Min klare forventning til KrF er at partiet sørger for at det står noen klare formuleringer om Nord-Norgebanen når NTP er ferdigbehandlet på Stortinget til våren.