Debatt

«Å utvikle distriktene i Tromsø»

ikke fornøyd med hilmarsen-svar: Ellen Hansen og Tove Strand Bakken er ikke fornøyd med Øyvind Hilmarsens svar på deres debattinnlegg.  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Vi vil takke Øyvind Hilmarsen for svaret vi etterlyste etter hans avisinnlegg i oktober 2016: «Vi må bygge høyt, tett og langs sjøen». Vi føler ikke at han har svart på det vi spurte om, og dermed kan vi ikke si at vi er fornøyd med svaret, selv om vi fikk svar etter flere purringer.

Ut ifra avisinnlegget i oktober 2016 og svaret fra Hilmarsen den 25. jan 2017, så oppfatter vi at dette gjelder Tromsøya og ikke oss som bor i distriktet. Man kan jo undres over om vi må få våre egne planer bare for distriktene? Ja, for vi tilhører jo kommunen vi også.

Hilmarsen sier at de har satset på Brensholmen og gir oss mange eksempler på det, og det er jo kjempeflott og positivt. Vi unner Brensholmen det! Men vi kan ønske og håpe at det kommer flere distrikter etter, som kommunen vil satse på. Vi håper selvsagt at Vikran er det neste distriktet som står for tur!

Det er flott at de vil legge kommunale funksjoner til bygdene, men må dessverre korrigere Hilmarsen i sin uttalelse om den nye barnehagen på Vikran som skal bygges i år. Det var vel ikke noe dere foreslo, men noe bygdefolket kjempet og sloss mot kommunen for å få lovnad om å få bygget.

Det stemmer at det røde regimet skrotet det bort før jul, og igjen måtte bygdefolket sloss for å få barnehagen inn i økonomiplanen igjen. Og det klarte vi!

Det er også flott at Høyre er positiv til fradeling av tomter i distriktene, og dessverre kommer det noe sent. Da Ryaforbindelsen ble åpnet i september 2011 fikk vi stopp i utbyggingen her fordi det ble for stort press på Sandesundbrua, og det mener vi var ødeleggende for tilflyttingen til vårt distrikt!

Og samtidig kan vi jo undre oss over at Strand på Kvaløysletta fikk bygge flere hundre boliger! Men de som bygger og bor der sykler vel til og fra jobb, hva vet vi?

Da «Strategiplanen for eiendom til helse og omsorg mot 2030», høringsuttalelse saksnummer 13/3794, ble sendt til utviklingslagene, svarte Vikran utviklingslag den 23.06.13 og ba om at etablering av sykehjem/aldersboliger på Vikran måtte bli tatt inn i denne strategiplanen. Vi ønsket også at kommunen skulle sette av det kommunale arealet på Vikran til formålet.

«Strategiplanen for eiendom til helse og omsorg mot 2030», 118/13 ble vedtatt 25.9.13 og Vikran utviklingslag sine uttalelser ble ikke tatt med!

Hvordan kan dette henge sammen med din uttalelse om å være positiv til å legge kommunale funksjoner til bygdene? Så vidt vi husker så var det ikke rødt regime da!

Vi har ikke det beste veinettet i kommunen, men vi har Ryaforbindelsen og det mener vi skal/bør åpne for utvikling av bygda vår! Og det er snart stortingsvalg (2017) og kommunevalg (2019)!

Det blir spennende å se hvem som tør å satse på oss, ikke bare for private bedrifter, men også kommunale funksjoner som for eksempel sykehjem/omsorgsboliger. Det vil skape mange arbeidsplasser!

Og du, Øyvind Hilmarsen, vi kan ikke huske at du har besøkt Vikran og vårt utviklingslag. Du skal vite at du er hjertelig velkommen!