Debatt

«Det er mye som skurrer ved Arbeiderpartiets økonomiske prioriteringer»

meninger

I august 2015 sa nåværende ordfører for Arbeiderpartiet, Kristin Røymo følgende til Nordlys om Arbeiderpartiets planer for eiendomsskatten om de kom til makten i Tromsø: «Vi planlegger en økning tilbake til 2011-nivå. Det vil si opp 0,4 promille, i sum utgjør det mellom 15 og 40 kroner måneden for hver enkelt huseier.»

Det skjedde ikke.

Arbeiderpartiet nærmest doblet eiendomsskatten med over 2500 kroner for hver enkelt huseier og førte velgerne bak lyset med tidenes løftebrudd. Begrunnelsen til Arbeiderpartiet for denne voldsomme økningen var ifølge de selv at de hadde overtatt et «konkursbo» og at økonomien i kommunen var fullstendig på bunn.

Men sannheten er at Tromsø kommune de to siste årene har gått med overskudd. Bare i 2016 gikk Tromsø kommune med over 100 millioner kroner i overskudd. Velgerne i Tromsø fortjener å få en tydelig forklaring fra ordfører Kristin Røymo på hvorfor hun har doblet eiendomsskatten når kommunen går med overskudd.

Eiendomsskatten er en usosial skatt. Den tar ikke hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen. Innføring og økning av eiendomsskatten er et spørsmål om hvor godt lokale politikere klarer å prioritere. I Tromsø kommune har Arbeiderpartiet, SV og Rødt ikke evnet å prioritere. Det virker som at alle skal få alt.

Problemet med det er at det ikke fungerer i lengden, kvaliteten på tjenestetilbudet blir ikke bedre og det blir vanskeligere å kutte på senere tidspunkt når det er tvingende nødvendig. Løsningen på politikernes manglende prioriteringsevne skal ikke være å innføre nye skatter eller øke eksisterende skatter. Det må alltid være slik at kommunen prioriterer i sin lommebok før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin.

Det er mye som skurrer ved Arbeiderpartiets økonomiske prioriteringer. Arbeiderpartiet belaster innbyggerne ved økning av eiendomsskatten og vil ikke benytte private aktører som kan spare store penger ved å løse oppgaver som i dag er kommunale.

Samtidig ser vi at Arbeiderpartiet har bevilget høye politikerlønninger og tillat kraftige lønnsøkninger i kommunens administrasjon. Det er merkelig at en har tillat en så stor lønnsøkning når resten av kommunens ansatte blir bedt om å spare penger fordi kommunen står i en økonomisk krevende situasjon.

Høyre har hele tiden vært klar på at eiendomsskatten må senkes, lønningene må ned og det må gjøres knallharde prioriteringer i kommunen. Arbeiderpartiet må finne fram evnen til å prioritere. Det handler om å bruke makten velgerne har gitt de, og ikke bare forvalte den.