Debatt

«Senterpartiet på autopilot»

Jeg kan forstå at folk fra Senterpartiet opp gjennom historien har kjempet for telefonkiosker, postkontor, svart-hvitt fjernsyn, kommunegrensene fra 60-tallet, fylkeskommunen og flest mulig lensmenn på kontor. Men fylkesmenn?

Helge André Njåstad (Frp)  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

meninger

Det må være autopiloten som slo inn. Senterpartiet skal være mot alt regjeringen er for. Når regjeringen vil fjerne seks fylkesmenn, er Sp imot uten å sette seg inn i saken.

Høyre og Fremskrittspartiet har tillit til lokalpolitikerne og da trenger vi færre fylkesmenn, færre innsigelser og færre brev fra miljøvernavdelinger som stopper folk fra by og bygd i å utvikle gode prosjekter.

Jeg var selv ordfører under de åtte rød-grønne årene og opplevde ofte fylkesmannen som en bremsekloss på utvikling av distriktene. Jeg fikk brev om at det ikke måtte bygges et naust på en øy fordi det kunne danne presedens.

Dette på tross av at det bare hadde vært bygd en handfull naust siden andre verdenskrig på denne øya.

På naboøya mente fylkesmannen at vi måtte si nei til en butikk fordi det var for få parkeringsplasser. Dette ei øy hvor det ikke finnes en eneste bil!Slike hindringer for distrikts-Norge vil vi rydde opp i gjennom å gi mer tillit og myndighet til kommunene.

Da trenger vi færre fylkesmenn og de må gjerne bestå av større fagmiljøer som alltid må stille seg kontrollspørsmålet: Er dette stort nok til å bry seg med?

Hvis det er en reform Senterpartiet ikke skulle reversere, burde det vært denne all den tid lokalpolitikere fra Senterpartiet er like oppgitt som oss i Frp over overstyring av lokale vedtak.

Senterpartiet burde heller applaudert de endringene regjeringa foreslår innenfor plan og bygningsloven og effektivisering av fylkesmannsembetene. Forslaget innebærer styrking av folkestyret og distriktene i praksis.

Les flere debattinnlegg her.