Debatt

«Høyre foreslår at eiendomsskatten senkes i Tromsø»

Tromsø Høyres Erlend Svardal Bøe  Foto: Ronald Johansen

meninger

I 2016 ble eiendomsskatten i Tromsø kraftig økt av Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Begrunnelsen var at økonomien i kommunen var så dårlig at det var tvingende nødvendig å øke eiendomsskatten med 82 prosent for den gjennomsnittlige huseier.

Det er nærmest en dobling av eiendomsskatten. Årsregnskapene til Tromsø kommune de to siste årene viser en annen historie. En kommune som i 2015 og 2016 gikk med henholdsvis 40,5 millioner kroner og 102,6 millioner kroner i overskudd.

Selv om Tromsø kommune de to siste årene har gått med ganske greie overskudd, så betyr ikke det at økonomien er friskmeldt. Det er fortsatt store økonomiske utfordringer som må tas tak i, men den kraftige økningen av eiendomsskatten står ikke i stil med de økonomiske utfordringene kommunen har.

  • LES OGSÅ: «Det er mye som skurrer ved Arbeiderpartiets økonomiske prioriteringer»

    Høyre har hele tiden vært klar på at eiendomsskatten er en usosial skatt som ikke tar hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen. Det er liten tvil om at eiendomsskatten har vært et stort inngrep i folks privat økonomi, og at eiendomsskatten må reduseres når det er tegn til forbedring i kommuneøkonomien.

Dette har også Arbeiderpartiet ved ordfører Kristin Røymo gitt lovnad om. Innføring og økning av eiendomsskatten er et spørsmål om prioriteringsevne hos politikerne. Dessverre har ikke denne evnen til å prioritere vært tilstede hos Arbeiderpartiet, SV og Rødt som nå styrer kommunen vår.

Det må alltid være slik at kommunen prioriterer i sin lommebok før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere sin. 

Høyre fremmer i kommunestyret i neste uke en interpellasjon om at eiendomsskatten må senkes. Dette gjør vi etter flere tydelige signaler fra innbyggerne. Her ber vi om at administrasjonssjefen utreder konsekvensene av å redusere eiendomsskatten så raskt som mulig i løpet av 2017.

Høyre håper selvsagt at dette er et forslag samtlige partier i kommunestyret kan stille seg bak. Det er ikke innbyggerne som skal ta konsekvensene av politikere som ikke evner å prioritere.