Debatt

«En ny Nav-hverdag»

Nå innfører Nav en ny måte å jobbe på. Fra 3. april skal alle som kan bruke nettløsninger i stedet for å gå på Nav-kontoret. Slik skal Nav få mer tid til å følge opp de som trenger det mest.

NAV: Illustrasjonsfoto. Foto: Ronald Johnsen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nYTT: Bente Ødegaard, fungerende fylkesdirektør i Nav Troms, forklarer hva som venter deg i din nye nav-hverdag. 

meninger

Det foregår en stille digital revolusjon i Nav om dagen. Den skal hjelpe oss å oppnå det befolkninga, politikerne og Nav-medarbeiderne selv har bedt om i mange år: Fleksible løsninger, god oppfølging, og nok tid til å se enkeltmennesket. Da må vi styre de rundt 127 millioner henvendelsene vi får hvert år, slik at alle som kan bruker våre gode selvbetjeningsløsninger.

Folk som jobber i Nav liker å hjelpe. Noen liker det så godt at de trår til også der folk strengt tatt kunne fikset saken hjemmefra ved å bruke nav.no. Gjennom årene har mange blitt vant til å gå på Nav-kontoret og få svar på spørsmål om utbetalinger, meldekort, regelverk, hjelp til å fylle ut skjema og mye annet. Slike oppgaver skal ikke Nav-kontoret gjøre lenger. Vi skal begrense trafikken på Nav-kontorene, og fra 3. april kommer vi til å konsekvent vise vei til ressursene på nett, telefon og chat der det er mulig. Hvis du likevel trenger å snakke med en veileder, kommer vi til å be deg ringe og lage en avtale på forhånd. Slik kan både du og veilederen forberede dere, og da blir det bedre kvalitet både på samtalen og hjelpen vi kan tilby.

Den nyeste og mest oppdaterte informasjonen om dagpenger, AAP, sykepenger og de andre rundt 50 statlige ytelsene i Nav, finnes ikke lenger på Nav-kontoret, men på nav.no. Der ligger det også stadig mer tilpassede verktøy for sykefraværsoppfølging og mange gode ressurser for både arbeidsgivere, arbeidssøkere, familier, pensjonister og andre. Når du fyller ut våre elektroniske søknadsskjema, får du god og kvalitetssikret veiledning underveis.

Trenger du hjelp til å bruke Nav-tjenestene på nett, får du det enklest på telefon eller chat. Alle som ringer NAVs hovednummer 55 55 33 33 får svar fra vårt landsdekkende og profesjonelle kontaktsenter. Der møter du veiledere med høy og spesialisert kompetanse på de ulike fagområdene. Deres oppgave er å være til stede for å veilede og svare på spørsmål – på norsk, samisk eller engelsk. Nav-medarbeiderne på kontaktsenteret skal hjelpe deg å forstå dine rettigheter og plikter. De skal bruke et klart og tydelig språk, og vise veien videre hvis det er noe du bør gjøre eller noen andre du bør kontakte.

Når du har registrert deg hos Nav, får du en personlig side på nav.no som heter «Ditt NAV». Der logger du deg enkelt inn på samme måte som i nettbanken, med BankID eller tilsvarende. Når du er innlogget, har du full tilgang til alle dokumenter i saken din, og kan følge med på status for søknader, utbetalinger og mye mer. På «Ditt NAV» kan du også enkelt kommunisere med saksbehandleren din. Dialogen mellom dere blir lagret, slik at du kan gå tilbake og sjekke hva dere har blitt enige om.

Nettbasert selvbetjening er etter hvert blitt en naturlig del av hverdagen for svært mange, og de fleste som oppsøker Nav er erfarne nettbrukere. Men er du blant dem som ikke får til å bruke data, internett eller smarttelefon, skal vi selvsagt ivareta deg også. Du skal få den hjelpen du trenger slik at du etter hvert kan klare deg på egen hånd. Alle Nav-kontor har PC-er med nettilgang som publikum kan bruke, og våre veiledere viser hvordan du bruker de ulike nettløsningene, slik at du får gjort det du skal. Men vi kommer ikke til å gjøre det for deg.

Den nye arbeidsmetodikken er allerede testet ut i seks store Nav-kontor i landet, deriblant Tromsø. Erfaringene fra pilotkontorene er svært positive: Tida som blir frigjort med god styring av henvendelser og møter, gir veilederne bedre mulighet til å planlegge og prioritere oppfølgingsarbeidet. Dermed kan de hjelpe de som trenger det mest. Det har også vist seg at det blir mindre feil i saksbehandlinga når folk selv bruker nettløsningene. Mange brukere har også blitt positivt overrasket over hvor mange gode digitale ressurser som finnes, og hvor lett det er å bruke dem.

«Hva skjer egentlig i NAV-kontoret hvis de ikke engang kan hjelpe meg med meldekortet eller ta imot papirsøknaden min? Hva bruker de tida på egentlig?»Slike spørsmål hender det vi får. Svaret er at Nav-kontoret bruker tida på dem som trenger det mest: Ungdom, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne. Dette er de gruppene vi er bedt om å prioritere. De skal få individuelt tilpasset oppfølging slik at de etter hvert klarer seg selv.

Nav-kontoret er altså rett adresse hvis du har avtalt møte med en veileder, trenger råd og hjelp til å komme i arbeid, eller vil ha veiledning om hvordan du kan bruke våre digitale løsninger. For svært mange andre tjenester må du oppsøke landets største Nav-kontor, nav.no.