Debatt

«Nord-Norgesbanen og reindrifta»

Politikerne fra regjeringspartiene går nå utrolig nok inn for å utrede Nord-Norgesbanen fra Fauske fram til Tromsø med tanke på utbygging.

Illustrasjon.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

meninger

Dette har fått fram både positive og negative reaksjoner hos Marion Aslaksen Ravna i et avisinnlegg, positivt når det gjelder miljø og kapasitet.

Hun reagerer derimot negativt på de enorme naturinngrepene som vil bli nødvendig ved en eventuell utbygging, og påkjørselsfaren jernbanen representerer hvis det ikke blir etablert tilstrekkelig med sikringsgjerder på strekningen.

Hun viser til de mange dyretragediene som utspiller seg på Nord-Norgesbanen som mangler sikringsgjerde.

Tror trygt at jeg kan berolige Ravna når det gjelder hennes engstelse for store naturinngrep og manglende inngjerding på Nord-Norgesbanen ut fra følgende.

Denne utbyggingen blir ikke realisert i den tids og kostnadshorisonten vi ser i dag.

Når det derimot gjelder utredning og planlegging, så kommer dette til å bli det rene klondyke for konsulenter, påvirkere og planleggere, og disse er som kjent ikke på billigsalg.

Taperen i dette spillet er de mange forskjellige veiprosjektene som desperat roper etter de samme pengene.